Tax alert: Pogłębia się niepewność podatników w zakresie MDR

Mimo że przepisy o raportowaniu schematów podatkowych obowiązują już przeszło 3 lata, w dalszym ciągu stosowanie ich nastręcza wielu wątpliwości i przypomina stąpanie po polu minowym.

Co istotne, do dnia dzisiejszego nie została wydana żadna interpretacja indywidualna Dyrektora KIS dokonująca wykładni przepisów o MDR.

Choć, tak jak Państwa informowaliśmy, w prowadzonej przez SSW Pragmatic Solutions sprawie Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że przepisy o MDR podlegają wykładni Dyrektora KIS i ma on obowiązek wydać interpretację podatkową, to w dalszym ciągu podatnicy, którzy występują z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych napotykają opór ze strony organów podatkowych. Dyrektor KIS żąda odpowiedzi na kolejne rozbudowane pytania, dążąc do umarzania postępowań w zakresie wydania interpretacji indywidualnej.

Przypominamy, że obecnie terminy raportowania schematów podatkowych transgranicznych biegną, podczas gdy nadal pozostają zawieszone terminy raportowania schematów podatkowych tzw. krajowych. Natomiast jak wynika z doniesień prasowych, ich odwieszenie może nastąpić już w najbliższych miesiącach. Podatnicy będą wtedy mieli zaledwie 30 dni na zaraportowanie zaległych schematów podatkowych z ponad dwóch ostatnich lat.

Dlatego jeżeli nie macie Państwo jeszcze ustrukturyzowanego procesu identyfikowania i raportowania schematów podatkowych w swojej organizacji albo nie mają Państwo pewności w zakresie prawidłowości wykładni przepisów MDR, obecnie jest bardzo dobry moment, aby zająć się tym obszarem – czy to poprzez wprowadzenie odpowiedniej procedury wewnętrznej MDR, czy audyt MDR, który pozwala na identyfikację transakcji i zdarzeń podlegających raportowaniu lub weryfikację obowiązującej procedury.

Zapraszamy do kontaktu, jeżeli będziecie Państwo zainteresowani naszym wsparciem w obszarze prawidłowego wywiązywania się z obowiązku raportowania MDR.

 

Wróć do