Ułatwienia wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji znów na agendzie rządu

Projekt zmiany rozporządzenia ws. pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na realizację nowej inwestycji (Rozporządzenia PSI) ponownie trafił do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. To dawno oczekiwana zmiana, ułatwiająca wejście do Polskiej Strefy Inwestycji, poprzez obniżenie nieracjonalnie wysokich progów wielkości inwestycji.

Przypomnijmy, że dla dużych przedsiębiorców, na większości powierzchni Polski, minimalna wartość inwestycji warunkująca skorzystanie ze zwolnień podatkowych w ramach PSI to 100 mln zł (dokładna wielkość zależy od stopy bezrobocia w danej lokalizacji). Przygotowywany obecnie projekt ma w założeniach obniżać obowiązujące limity dla przedsiębiorców reinwestujących w istniejące zakłady. Dodatkowo, planuje się rozszerzenie obszarów z najniższym progiem wejścia (10 mln zł dla dużych przedsiębiorców), poprzez:

  • rozszerzenie katalogu miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (gdzie taki obniżony limit inwestycji obowiązywał) ze 122 do 139 miast,
  • rozszerzenie obszaru obniżonych limitów z wyłącznie gmin sąsiadujących z takim miastem z listy także na gminy sąsiadujące z tymi gminami.

To powrót do prac nad projektem, który pierwotnie pojawił się w końcu 2020 r. w odpowiedzi na małe wykorzystanie ulg w ramach PSI, w związku z trudnością w zadeklarowaniu odpowiednio dużej inwestycji w dobie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Wkrótce mają rozpocząć się konsultacje społeczne nowego projektu, o których będziemy informować na bieżąco.

W razie pytań dotyczących warunków skorzystania z Polskiej Strefy Inwestycji – zapraszamy do kontaktu!

Wróć do