Tomasz Wickel

Tomasz Wickel

Partner


linked in

Radca prawny, Doradca podatkowy

Specjalizacja wiodąca

Podatki

Podatki

Tomasz Wickel, radca prawny, doradca podatkowy. Specjalizuje się w planowaniu oraz kompleksowej obsłudze restrukturyzacji grup kapitałowych o zasięgu międzynarodowym oraz krajowym celem poprawy ich efektywności podatkowej. Doradza przy transakcjach nabywania i zbywania istotnych aktywów, takich jak udziały, akcje, nieruchomości. Prowadzi obsługę polskich podmiotów inwestujących za granicą, jak również podmiotów zagranicznych inwestujących w Polsce. Pomaga przy planowaniu zasad sukcesji majątkowej z wykorzystaniem rozwiązań krajowych oraz zagranicznych. Ma doświadczenie w prowadzeniu postępowań podatkowych oraz sądowych.

Członek International Fiscal Association.

Wcześniej zdobywał doświadczenie w PricewaterhouseCoopers (PwC) i Deloitte.

Artykuły