Tomasz Wickel

Tomasz Wickel

Partner


e-mail
Kontakt
Linkedin

Radca prawny, Doradca podatkowy

Specjalizacja wiodąca

Podatki

Wybrane projekty

Opracował koncepcję oraz kierował zespołem prawników polskich i zagranicznych w procesie międzynarodowej restrukturyzacji podatkowej jednego z liderów branży FMCG, obejmującej kilkadziesiąt podmiotów zlokalizowanych w Polsce, Luksemburgu, Cyprze, Słowacji, Hiszpanii, Lichtensteinie, Malcie oraz Holandii o bardzo zróżnicowanej charakterystyce prawnej.

Opracował koncepcję oraz kierował zespołem prawników polskich i zagranicznych w procesie wdrażania międzynarodowej restrukturyzacji podatkowej producenta nawozów sztucznych. Restrukturyzacja obejmowała podmioty zlokalizowane w Polsce, Holandii, Cyprze, Słowacji, Lichtenstein oraz Chinach.

Opracował koncepcję oraz kierował zespołem prawników polskich i zagranicznych w procesie wdrażania restrukturyzacji grupy kapitałowej kontrolowanej przez polską osobę fizyczną prowadzącą działalność inwestycyjną m.in. w branży medycznej i nieruchomościowej. Celem restrukturyzacji było zwiększenie efektywności podatkowej prowadzonej działalności inwestycyjnej przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnego podatkowo mechanizmu reinwestycji zysków osiągniętych z poszczególnych inwestycji w nowe przedsięwzięcia.

Opracował koncepcję oraz kierował zespołem prawników w procesie wdrażania restrukturyzacji jednego z liderów na rynku dóbr konsumpcyjnych, w zakresie nieściągalnych i trudno ściągalnych należności wobec podmiotów zagranicznych.

Opracował i nadzorował wdrożenie unikalnej koncepcji nabycia spółki produkcyjnej w Wielkiej Brytanii przez polską grupę kapitałową, celem zwiększenia efektywności podatkowej grupy.

Opracował i nadzorował wdrożenie koncepcji nabycia spółki z branży medycznej w Szwajcarii przez grupę kapitałową kontrolowaną przez polskich inwestorów indywidualnych.

Artykuły