Tax alert: Nowa wersja projektu ustawy o polskiej fundacji rodzinnej

Prace nad polską fundacją rodzinną przyspieszają – Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało właśnie nową wersję projektu ustawy. Zawiera ona istotne zmiany, które uwzględniają część postulatów przedstawicieli firm rodzinnych oraz ich doradców.

Zgodnie z nowym projektem ustawy polskie fundacje rodzinne mają być zwolnione z opodatkowania zysków kapitałowych i odsetek. Oznacza to, że do ewentualnego opodatkowania dojdzie dopiero na etapie wypłaty świadczeń beneficjentom, jeżeli nie będą one korzystały ze zwolnienia z opodatkowania.

Jest to istotna zmiana w stosunku do pierwotnej wersji ustawy, która zakładała opodatkowanie fundacji podatkiem dochodowym na zasadach zbliżonych do spółek, tj. 19% CIT od dywidend, zbycia udziałów i innych zysków kapitałowych.

Kolejną zmianą jest poszerzenie tzw. grupy zerowej beneficjentów – członków najbliższej rodziny, którzy nie muszą płacić podatku od spadku i darowizn w przypadku wypłat z fundacji (o ile wypłaty te nie będą pochodzić z nieopodatkowanych dochodów fundacji). Grupa zerowa obejmie dodatkowo zięcia, synową i teściów.

Fundacje będą mogły również podejmować działalność gospodarczą, choć w bardzo ograniczonym zakresie, obejmującym m.in. zbywanie mienia, najem i dzierżawę czy uczestnictwo w spółkach handlowych. Pomimo istotnego ograniczenia jest to znacząca zmiana w porównaniu do zakazu działalności gospodarczej zawartego w poprzedniej wersji ustawy.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o dalszych zmianach dotyczących polskiej fundacji rodzinnej. Jednocześnie zachęcamy do kontaktu w celu skorzystania ze wsparcia w planowaniu sukcesji międzypokoleniowej.

Wróć do