TAX Alert: Rewolucja w CIT od 2021

W dniu 28 kwietnia Rada Ministrów przyjęła aktualizację Krajowego Programu Reform. Wśród rozwiązań mających wspierać przedsiębiorców w związku z epidemią COVID-19 pojawiła się zapowiedź rewolucyjnych zmian w podatku CIT. Dotyczą one wprowadzenia od 2021 r. nowej formy opodatkowania CIT, opierającej się na modelu opodatkowania spółek w Estonii (tzw. podatek estoński). Rozwiązanie to przewiduje przesunięcie momentu opodatkowania dochodu spółki do daty wypłaty przez tą spółkę dywidendy. Do momentu wypłaty dywidendy, spółki nie będą płacić podatku CIT. W efekcie spółki będą mogły przeznaczać na dalszy rozwój całą kwotę dochodu, bez uprzedniego pomniejszania tej kwoty o podatek dochodowy. Taka konstrukcja podatku ma zachęcić przedsiębiorców do inwestycji i rozwijania działalności gospodarczej zwiększając ich konkurencyjność w kraju i za granicą.

Planowane jest, że z nowej formy opodatkowania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy spełniający definicję mikro i małych przedsiębiorców czyli ci, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali średniorocznie, odpowiednio mniej niż 10 oraz mniej niż 50 pracowników a ich obroty netto lub suma aktywów nie przekroczyły równowartości odpowiednio 2 mln euro i 10 mln euro.

Dodatkowo, Krajowy Program Reform przewiduje również podwyższenie limitu przychodów pozwalającego na skorzystanie z obniżonej 9% stawki CIT. Obecnie limit ten wynosi 1.2 mln EUR, docelowo zaś ma zostać podwyższony do kwoty 2 mln EUR. Planowane jest, że podwyższanie kwoty limitu zakończy się w roku 2022.

Prace nad powyższymi rozwiązaniami mają ruszyć na przełomie II i III kwartału 2020 r. Rada Ministrów planuje wprowadzić je w życie od 1 stycznia 2021 r.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach tego procesu. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących proponowanych rozwiązań w podatku CIT zachęcamy do kontaktu.

Wróć do