WHT po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci (?) – odroczone!

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie wejścia w życie przepisów dotyczących podatku u źródła (WHT). Tak jak się spodziewano, MF planuje po raz kolejny odroczyć stosowanie nowych regulacji WHT w odniesieniu do płatności dokonywanych na rzecz jednego podatnika przekraczających kwotę 2 mln złotych – tym razem do 30 czerwca 2020 roku.

W praktyce oznacza to, że do końca czerwca przyszłego roku płatnicy podatku CIT będą mogli stosować do takich płatności niższą stawkę podatku, zwolnienie lub niepobranie wynikające z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub przepisów szczególnych. Nie będą musieli w tym celu składać oświadczenia ani uzyskiwać opinii o stosowaniu zwolnienia. Pozostałe zasady regulujące obowiązek poboru podatku u źródła (m. in. obowiązek dochowania należytej staranności oraz nowa definicja beneficjenta rzeczywistego) pozostają niezmienione.

Pierwotnie regulacje w zakresie WHT miały wejść w życie od 1 stycznia br., który to termin był już dwukrotnie odraczany – najpierw do 30 czerwca br., a następnie do 31 grudnia br. W przypadku wejścia w życie omawianego rozporządzenia termin obowiązywania nowych regulacji zostanie odroczony po raz trzeci – właśnie do 30 czerwca przyszłego roku.

Jak sygnalizowaliśmy już we wcześniejszych alertach, równolegle trwają prace nad nowelizacją przepisów w zakresie poboru podatku u źródła, których wejście w życie jest planowane na III kwartał 2020 roku. O pracach nad tymi regulacjami będziemy informowali Państwa na bieżąco.

Wróć do