Zasady poboru podatku u źródła jednak po staremu do końca roku.

W piątek wieczorem (27 czerwca br) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów, które po raz kolejnych przesunęło termin wejścia w życie nowych obowiązków płatników w związku z poborem podatku u źródła (WHT).

Zmienione przepisy, które zgodnie z ostatnią derogacją miały wejść w życie 1 lipca br., zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2020 r.

Warto przypomnieć, że nowe regulacje istotnie zmieniają i zaostrzają kryteria dokumentacyjne, w oparciu o które płatnicy są uprawnieni do stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku u źródła dla płatności przekraczających kwotę 2 mln zł.

Co do zasady, w przypadku wypłaty należności podlegających WHT (dywidendy, odsetki, należności licencyjne, wynagrodzenie za niektóre usługi kupowane od zagranicznych dostawców), w kwocie przekraczającej 2 mln zł, płatnicy będą zobligowani do poboru podatku u źródła według stawek krajowych (19/20%).

Zmienione przepisy wprowadzają nowe instytucje – tj. w szczególności opinię o stosowaniu zwolnienia oraz specjalne oświadczenie składane przez płatnika – które warunkują możliwość zastosowania zwolnienia z podatku u źródła lub obniżonej stawki WHT dla płatności przekraczających 2 mln zł. Ich uzyskanie wiąże się jednak ze spełnieniem szeregu kryteriów (w tym dokumentacyjnych) i otrzymaniem stosownych oświadczeń od odbiorców należności.

Przesunięcie w czasie obowiązywania nowych regulacji daje płatnikom i podatnikom dodatkowe pół roku na przygotowanie się do wejścia zmienionych przepisów w życie. Decyzja o przesunięciu obowiązywania nowych regulacji była jednak sporym zaskoczeniem dla podatników.

Jeśli są Państwo zainteresowani tematem nowych regulacji podatku u źródła, to zapraszamy do kontaktu.

Wróć do