Podatki

Najbardziej stałą cechą polskiego systemu podatkowego jest jego permanentna zmiana. Naszą misją jest wspieranie klientów w efektywnym zarządzaniu obszarem podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nasi doradcy podatkowi, radcowie prawni, adwokaci i ekonomiści zapewniają pełne doradztwo podatkowe obejmujące bieżące wsparcie w transakcjach M&A i działaniach restrukturyzacyjnych, reprezentowanie klientów w kontrolach i postępowaniach podatkowych oraz planowanie sukcesji majątkowej.

W czym pomagamy

Doradztwo w restrukturyzacji i reorganizacji

 • Rozwiązania podatkowo-prawne,  maksymalizujące możliwe do uzyskania korzyści przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów i ryzyk podatkowych.

Doradztwo przy złożonych transakcjach międzynarodowych

 • Współpraca z  siecią zagranicznych doradców podatkowych i prawnych;
 • Możliwość współpracy z podmiotami wskazanymi przez klienta.

Postępowania

 • Doradztwo i reprezentacja podczas postępowań prowadzonych przez organy podatkowe;
 • Doradztwo podczas postępowań kontrolnych i egzekucyjnych;
 • Doradztwo i reprezentacja podczas postępowań sądowych.

Planowanie sukcesji

 • Doradztwo w kwestiach przygotowania kolejnego pokolenia do przejęcia firmy;
 • Założenie fundacji rodzinnej.

Wybrane doświadczenia

Postępowania skarbowe i karno-skarbowe

 • Prowadzenie jako pełnomocnik sprawy spółki przed WSA, doprowadzając do korzystnego dla klienta rozstrzygnięcia w zakresie podatku od towarów i usług, gdzie łączna kwota wygranej wyniosła ok. 30 mln PLN;
 • Reprezentowanie podatnika w zakończonym korzystnym wyrokiem WSA postępowaniu, w którym organy podatkowe zarzuciły mu nadużycie prawa do odliczenia podatku naliczonego;
 • Reprezentowanie podatnika w zakończonym korzystnym wyrokiem WSA postępowaniu dotyczącym uznania za pomoc publiczną skorzystania przez niego ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości infrastruktury kolejowej;
 • Przeprowadzenie audytu transakcji dokonanych przez klienta pod kątem ich kwalifikacji jako schematów podatkowych, a w konsekwencji obowiązku ich raportowania;
 • Reprezentowanie z sukcesem klienta z branży paliwowej w sporze. Wobec klienta zostały wydane decyzje (na ponad 150 mln zaległości podatkowej w VAT) opierające się w dużej części na rozstrzygnięciach wydanych wobec innych podmiotów, które, co więcej, dotyczyły innych okresów rozliczeniowych.

VAT

 • Doradztwo na rzecz dewelopera gier komputerowych obejmujące postępowanie przed sądem w przedmiocie skargi na interpretację indywidualną, która dotyczyła momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług ciągłych udostępniania gier w formie licencyjnej na platformach internetowych;
 • Doradztwo na rzecz Verco i Elanda Pharma obejmujące wdrożenie KSeF;
 • Doradztwo na rzecz L2BEAT obejmujące uzyskanie interpretacji indywidualnej w przedmiocie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku wynagrodzeń wypłacanych współpracownikom (kontrakty B2B) w ramach programu motywacyjnego;
 • Bieżące doradztwo na rzecz Lumel w zakresie VAT;
 • Doradztwo na rzecz CITI Bank obejmujące przegląd stawek VAT;
 • Strukturyzacja podatkowa (w tym VAT) złożonego projektu relokacji pracowników ukraińskiego oddziału spółki do Polski i organizacji ich pracy zdalnej z Polski, wraz z modelem rozliczenia wydatków poniesionych przez spółkę ukraińską.

Bieżące doradztwo

 • Bieżące doradztwo podatkowe na rzecz oddziału zagranicznego będącego Centrum Usług Wspólnych dla CitiGroup na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących opodatkowania podatkiem VAT usług outsourcowanych.
Wyróżnienia