Ministerstwo Finansów objaśnia MDR | TAX Alert

Ministerstwo Finansów opublikowało wczoraj (31 stycznia br.) liczące ponad 100 stron objaśnienia w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR). Data publikacji jest symptomatyczna, bo wczoraj upływał także termin na przekazanie fiskusowi pierwszych raportów MDR. Najwyraźniej skala zmian wprowadzonych przez nowe regulacje stanowi wyzwanie nie tylko dla podatników.

Obowiązek przekazania pierwszych raportów MDR upłynął z końcem stycznia 2019 r. Aż do tego czasu trwały prace MF nad wyjaśnieniem zasad stosowania nowych przepisów. Regulacje MDR zobowiązują szereg podmiotów, w tym przedsiębiorców i ich doradców, do przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o optymalizacjach podatkowych.

Jedną z najważniejszych informacji, które wynikają z objaśnień, jest to, że ewentualne opóźnienia w  poinformowaniu organów skarbowych o schematach MDR nie będą rodziły negatywnych konsekwencji dla podmiotów zobowiązanych. Fiskus stawia jednak jeden warunek: z obowiązków tych trzeba się wywiązać do 28 lutego 2019 r. Jeżeli natomiast podmioty zobowiązane do poinformowania Szefa KAS spóźnią się i przekażą informacje pomiędzy 1 marca a 30 kwietnia br., to opóźnienia te będą traktowane jako przypadki mniejszej wagi.

Przedstawione w objaśnieniach stanowisko Ministra Finansów daje podatnikom taką samą ochronę jak w przypadku zastosowania się do interpretacji ogólnej. Wyrozumiałość fiskusa wobec spóźnialskich podatników pokazuje jednak skalę wyzwań zarówno dla przedsiębiorców, jak i organów skarbowych, z jakimi wiążą się nowe regulacje MDR.

MF twierdzi, że liczący ponad 100 stron dokument uwzględnia wiele uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych. Będziemy Państwa informować w najbliższym czasie, na ile objaśnienia rzeczywiście rozwiewają dotychczasowe wątpliwości dotyczące stosowania przepisów o MDR.

Wróć do