Exit tax także dla osób fizycznych

Chociaż nie został jeszcze udostępniony do konsultacji projekt ustawy regulującej tzw. „exit tax”, czyli podatek związany zasadniczo z przeniesieniem rezydencji podatkowej, ale też części lub całości działalności gospodarczej do innego kraju, wiemy coraz więcej o planowanej przez władze skarbowe konstrukcji podatku.

W dniu 13 sierpnia br. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 24057, dotyczącą prac nad przygotowaniem przepisów implementujących Dyrektywę Rady UE 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiającą przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (dalej: Dyrektywa ATAD) potwierdziło, że zakres podatku w Polsce będzie szerszy niż wymagany na mocy Dyrektywy ATAD, która zasadniczo dotyczy tylko podatników CIT i obejmie również osoby fizyczne – podatników PIT.

Ministerstwo Finansów podkreśliło, że zasadne byłoby wprowadzenie tzw. „exit tax” wobec osób fizycznych, w szczególności w zakresie posiadanych przez nie akcji lub udziałów spółek kapitałowych. Jednocześnie, Ministerstwo wskazało, że w aktualnie prowadzonych pracach legislacyjnych rozważane jest wprowadzenie wysokiego progu kwotowego (bez określenia wszakże jego poziomu), przekroczenie którego skutkować będzie opodatkowaniem wartości ekonomicznej aktywów, będących własnością osób fizycznych zmieniających rezydencję podatkową.

Należy mieć na uwadze, że wolą władz skarbowych jest wprowadzenie nowych zasad opodatkowania już od 1 stycznia 2019 r. co powoduje że niezwykle aktualna staje się kwestia namysłu, w jakiej jurysdykcji realizować w przyszłości swoje zamierzenia gospodarcze czy inwestycyjne.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani poruszonymi kwestiami, zapraszamy do kontaktu z ekspertami SSW Pragmatic Solutions.

Wróć do