Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

MDR (Mandatory Disclosure Rules) to raportowanie schematów podatkowych. Przepisy o MDR dotyczą nie tylko podmiotów profesjonalnych, które zawodowo zajmują się przygotowywaniem, oferowaniem i wdrażaniem u swoich klientów schematów podatkowych, ale przede wszystkim każdego przedsiębiorcy.

Poniżej narzędzie pozwalające na samodzielną weryfikację, czy czynności, które podejmuje lub w których uczestniczy dany podmiot, mogą zostać uznane za uzgodnienie stanowiące schemat podatkowy.

Dodatkowo zapewniamy wsparcie naszego zespołu przy wywiązywaniu się z obowiązków związanych z MDR. Za niewywiązywanie się z obowiązków raportowania MDR przepisy kodeksu karnego skarbowego przewidują karę grzywny.

W czym pomagamy

Powiązane aktualności