Tax alert | Rewolucja w CIT od 2021 r.

Na początku maja informowaliśmy Państwa o planowanych rewolucyjnych zmianach w podatku CIT zawartych w przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 28 kwietnia 2020 r. aktualizacji Krajowego Programu Reform.

Jedną z najciekawszych spośród zawartych w tym dokumencie zmian było wprowadzenie tzw. podatku estońskiego.

Rozwiązanie to przewiduje przesunięcie momentu opodatkowania dochodu spółki do daty wypłaty przez tą spółkę dywidendy. W rezultacie, do momentu wypłaty dywidendy, spółki nie będą płacić podatku CIT. W efekcie spółki będą mogły przeznaczać na dalszy rozwój całą kwotę dochodu, bez uprzedniego pomniejszania tej kwoty o podatek dochodowy. Taka konstrukcja podatku ma zachęcić przedsiębiorców do inwestycji i rozwijania działalności gospodarczej zwiększając ich konkurencyjność w kraju i za granicą.

W tym tygodniu poznaliśmy dalsze szczegóły dotyczące warunków, które muszą być spełnione dla możliwości skorzystania z nowej formy opodatkowania:

  1. Próg dochodowy – roczny obrót spółki nie może przekraczać 50 mln zł,
  2. Pracownicy – spółka musi zatrudniać przynajmniej 3 pracowników,
  3. Struktura dochodów – dochody spółki w większości muszą pochodzić z działalności operacyjnej,
  4. Struktura własnościowa – właścicielami spółki mogą być jedynie osoby fizyczne
  5. Struktura aktywów – spółka nie może posiadać zaangażowania kapitałowego w innych podmiotach.

Wybór nowej formy opodatkowania będzie należał do podatnika, tj. opodatkowanie to nie będzie obligatoryjne dla spółek spełniających powyższe kryteria.

Obecnie planowane jest, że nowa forma opodatkowania będzie funkcjonować przez okres 4 lat z możliwością przedłużenia na dalsze okresy.

Przepisy regulujące tzw. podatek estoński miałyby wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach tego procesu. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących proponowanych rozwiązań w podatku CIT zachęcamy do kontaktu.

Wróć do