Czy to koniec limitu 30-krotności ZUS?

13 listopada grupa posłów złożyła w Sejmie projekt nowelizacji znoszący górny limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, począwszy od 2020 r.

Przypomnijmy, że założenia do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok przewidują wpływy do budżetu z tego tytułu. Co więcej – projekt dotyczący zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS jest de facto gotowy (został już raz uchwalony przez Parlament, ale jego wejście w życie z powodów proceduralnych wstrzymał Trybunał Konstytucyjny). Czy wobec tego należy się spodziewać, że po zapadnięciu ostatecznej decyzji rządzących zmiany te będą procedowane bardzo szybko?

Z czym wiązałaby się dla Państwa organizacji taka zmiana w składkach na ZUS? Jak najlepiej przygotować się do niej? Warto rozważyć wszystkie dostępne możliwości.

Zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci przygotują dla Państwa odpowiedzi i rozwiązania odnoszące się do kwestii 30-krotności składki na ZUS.

Wróć do