Prospekt BoomBit S.A. zatwierdzony przez KNF. Kancelaria SSW Pragmatic Solutions doradcą prawnym w procesie

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny BoomBit S.A. – jednego z największych światowych wydawców gier mobilnych.

BoomBit jest jednym z największych wydawców gier mobilnych na świecie. Spółka powstała w Wielkiej Brytanii w 2012 roku, a aktualnie zajmuje silną pozycję rynkową w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Wielkiej Brytanii, na Słowacji i w Polsce. Działalność spółki koncentruje się na produkcji i wydawaniu gier mobilnych.

W ramach prowadzonej działalności spółka stworzyła ponad 500 gier do sklepów na całym świecie. Najważniejsze gry autorstwa BoomBit to między innymi Dancing Line, Darts Club, Tiny Gladiators oraz Build a Bridge.

Nad przygotowaniem prospektu emisyjnego pracowali prawnicy z zespołu prawa rynków kapitałowych. Pracami zespołu kierował dr Szymon Okoń – partner w zespole prawa rynków kapitałowych SSW, wspierany przez Dawida Brudzisza (associate) oraz Tomasza Kwaśniewskiego (associate).

W transakcje zaangażowani byli również Tomasz Wickel – partner w zespole podatkowym oraz Przemysław Szabat (associate).

Gratulujemy wszystkim zaangażowanym w projekt!

Wróć do