Wygrana SSW w precedensowych sprawach dotyczących podatku od przychodów z nieruchomości komercyjnych

Podatnik podatku od przychodów z nieruchomości wchodzący w skład grupy kapitałowej, może wykorzystać w całości kwotę wolną od podatku w wysokości 10 mln zł, jeżeli nie posiada udziałów w podmiotach powiązanych. Stanowisko takie potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w dwóch wyrokach.

Nasz zespół podatkowy prowadził sprawy dla klientów, którzy wystąpili o wydanie interpretacji indywidualnych na gruncie znowelizowanych od 1 stycznia 2019 r. przepisów o podatku od przychodów z budynków. W wydanych interpretacjach Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że kwota wolna ma być dzielona proporcjonalnie na całą grupę kapitałową.

Przypomnijmy, że nowelizacja przepisów o podatku od przychodów z budynków wprowadziła zamieszanie wśród podmiotów czerpiących korzyści z najmu albo dzierżawy nieruchomości.

Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów, w przypadku, gdy podatnik posiada udział w kapitale podmiotu powiązanego, kwotę wolną stanowi iloczyn 10 mln zł oraz przychodów z budynków podatnika podzielnych przez sumę przychodów z budynków podatnika oraz podmiotów z nim powiązanych. Przepis nakazujący obliczanie proporcji mówi o przypadkach, w których to podatnik posiada udział w kapitale innego podmiotu powiązanego. Milczy natomiast o przypadkach, w których to inny podmiot posiada udział kapitałowy w podatniku.

Sąd wskazał na prymat wykładni literalnej w prawie podatkowym i uznał, że podatnik, który nie posiada udziału w kapitale podmiotu powiązanego, jest uprawniony do pomniejszenia przychodu z budynków o całą kwotę wolną, bez obliczania proporcji.

Gratulacje dla naszego zespołu podatkowego: Tomasz Wickel i Krystian Trzciński.

Wróć do