SSW świadczy usługi doradcze na rzecz Masterchem

SSW Pragmatic Solutions pełniła funkcję doradcy prawnego na rzecz właścicieli Masterchem w związku ze sprzedażą większościowego pakietu udziałów w Masterchem, firmie będącej wiodącym producentem pojemników PET, na rzecz grupy Logoplaste, globalnego usługodawcy oraz producenta pojemników z tworzyw sztucznych.

Założyciele Masterchem zachowają znaczący pakiet mniejszościowy udziałów spółki i będą aktywnie zaangażowani w zarządzanie jej działalnością. Logoplaste i Masterchem uważają, że nawiązana przez nich współpraca stanowi doskonałą możliwość rozwijania działalności i zdobywania nowych rynków, jednocześnie redukując ryzyko i czas wprowadzania produktów na rynek.

Transakcja wymaga zgody regulacyjnej i powinna zostać sfinalizowana w pierwszym kwartale 2020 r.

Projekt był bardzo złożony i wymagał specjalistycznej wiedzy ekspertów SSW z różnych obszarów prawa. Liderem projektu był Sebastian Ponikowski (Partner), przy wsparciu Jakuba Kozińskiego (Senior Associate), Marty Szymczyk (Associate) oraz Katarzyny Rzewuskiej (Junior Associate) z Zespołu M&A, Tomasza Wickela (Partner) z Działu Podatkowego oraz Jakuba Jędrzejewskiego (Counsel) z Praktyki ds. Kunkurencji.

Więcej informacji na temat transakcji można znaleźć na Stronie Logoplaste.

Wróć do