Pracownicze Plany Kapitałowe – tor z przeszkodami.

Komentarz Marcina Cetnarowicza, partnera w zespole prawa pracy w SSW Pragmatic Solutions, na temat rezygnacji z pracowniczych planów kapitałowych:

– W tym kontekście należy stwierdzić, że brzmienie art. 23 ust. 4 nie zostało do końca przemyślane – mówi Marcin Cetnarowicz, radca prawny, Partner SSW Pragmatic Solutions. – I tak jeżeli wynagrodzenie za dany miesiąc wypłacamy do 10. dnia następnego miesiąca, czyli np. wynagrodzenie za czerwiec 2020 r. wypłacamy do 10 lipca 2020 r., wówczas wpłatę do PPK obliczymy i pobierzemy w lipcu 2020 r. oraz przelejemy ją na rachunek PPK pracownika w instytucji finansowej do 15 sierpnia 2020 r. Jeżeli pracownik złoży rezygnację z PPK w sierpniu, będzie ona miała różne konsekwencje w zależności od tego, w jakiej dacie zostanie złożona – zauważą Marcin Cetnarowicz.

Pełna treść artykułu na stronach Gazety Prawnej.

Wróć do