Środy z Immigration – odcinek 8 – Niebieska Karta UE a zmiana pracodawcy

1. Czym jest Niebieska Karta UE 

Niebieska karta – ustanowiony dyrektywą Rady 2009/50/WE dokument umożliwiający wykwalifikowanym pracownikom niebędącymi obywatelami Unii Europejskiej pobyt i pracę na terytorium dowolnego państwa członkowskiego UE z wyjątkiem Danii i Irlandii. 

W Polsce Niebieska Karta UE stanowi jeden z rodzajów zezwolenia na pobyt, tj. zezwolenie na pobyt w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Zezwolenie wydawane jest na nie dłużej niż 3 lata. 

2. Czym jest zawód wymagający wysokich kwalifikacji 

Jest to zawód wymagający od cudzoziemca ukończenia studiów wyższych albo posiadania przez niego co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego na poziomie porównywalnym z poziomem kwalifikacji uzyskanych w wyniku ukończenia studiów wyższych, które są niezbędne do wykonywania tej pracy. 

3. Zmiana pracodawcy 

Niebieska Karta UE daje jej posiadaczom szereg przywilejów, spośród których za najważniejszy uznaje się większą (niż w przypadku zwykłego zezwolenia) elastyczność na rynku pracy. 

W okresie pierwszych dwóch lat pobytu cudzoziemiec może zmienić pracodawcę lub stanowisko wnioskując o zmianę zezwolenia. 

Po upływie 2 lat pobytu na podstawie tego tytułu cudzoziemiec może zmienić pracodawcę i warunki zatrudnienia jedynie informując o tym fakcie urząd w terminie 15 dni od zaistnienia zmiany. 

4. Elastyczność z ograniczeniami 

W ocenie organów kontrolujących legalność zatrudnienia cudzoziemców prawo do elastycznej zmiany warunków zatrudnienia nie jest wieczne i przysługuje jedynie w okresie ważności konkretnego zezwolenia, a po uzyskaniu kolejnej Niebieskiej Karty UE okres ten liczy się na nowo. 

Oznacza to, że w razie uzyskania kolejnej Niebieskiej Karty UE, cudzoziemiec chcąc zmienić pracodawcę lub warunki zatrudnienia musi albo zawnioskować o zmianę decyzji albo odwlec zmianę w czasie, tak by zmiana ta została dokonana już po upływie 2-letniego pobytu po wydaniu kolejnej Niebieskiej Karty UE. 

Praktyka organów jest w naszej ocenie wysoce kontrowersyjna i stoi w sprzeczności z celem utworzenia Niebieskiej Karty UE oraz art. 12 ust. 2 dyrektywy 2009/50/WE. 

5. Jak możemy Państwu pomóc? 

Zespół Business & Employment Immigration SSW Pragmatic Solutions wspiera pracodawców w procesie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, w tym: 

  • kompleksowo obsługujemy procesów legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce 
  • planujemy procesy imigracyjne i relokacyjne 
  • prowadzimy audyty legalności zatrudnienia cudzoziemców 
  • szkolimy menedżerów i pracowników HR odpowiedzialnych za zatrudnianie cudzoziemców. 

6. Zapraszamy do kontaktu

Marcin CetnarowiczPaweł WyrębekJoanna Wymiatał

7. Zastrzeżenie dotyczące porady prawnej

Powyższy materiał dostępny jest nieodpłatnie i został zamieszczony wyłącznie w celu informacyjnym. Autorzy dołożyli starań, żeby informacje zawarte w tym materiale były kompletne, prawdziwe i aktualne. Materiał ten nie stanowi jednak porady prawnej, w związku z czym ani SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak Okoń sp.k. ani autorzy nie będą ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonym materiale, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie.

Prawa autorskie: Wszelkie materiały umieszczone na tej stronie podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. O ile nie zastrzeżono, prawa do materiałów przysługują SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp. k. Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów tu zawartych w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga wyraźnej, pisemnej zgody SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp. k.

Poprzednie odcinki cyklu „Środa z Immigration” znajdą Państwo pod linkami: odcinek #1, odcinek #2, odcinek #3, odcinek #4, odcinek #5, odcinek #6, odcinek 7.

Wróć do