Zarzut dyskryminacji przy fuzji firm?

Komentarz Pawła Wyrębka, adwokata w zespole prawa pracy w SSW Pragmatic Solutions, na temat nowelizacji kodeksu pracy w zakresie możliwości powołania się na dyskryminację przy transferze zakładu pracy:

– Po pierwsze zarzuty dotyczące dyskryminacji pracowników ze względu na kryteria inne niż dotyczące ich cech osobistych należą do rzadkości, a jeśli już w ogóle są podnoszone, to w większości przypadków są niezasadne – przypomina ekspert. – Po drugie w sprawach o dyskryminację funkcjonuje odwrócony ciężar dowodu. W uproszczeniu: to pracodawca musi wykazać, że nie dyskryminował pracownika. Nie wydaje się więc, by celem ustawodawcy było przerzucenie na pracodawców ciężaru udowodnienia swojej niewinności w każdym przypadku, gdy pracownik uzna, że z jakichś przyczyn, niewskazanych w przepisach, został potraktowany gorzej od innych kolegów i koleżanek z pracy.

Pełna treść artykułu na stronach Gazety Prawnej.

Wróć do