Środy z Immigration – odcinek #3 – Czy mogę zatrudnić studenta zza granicy bez zezwolenia na pracę?

1. Podstawowa zasada 

Cudzoziemiec będący studentem studiów stacjonarnych w Polsce jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę.  

Dla możliwości zatrudnienia bez konieczności uzyskania zezwolenia nie ma znaczenia to czy studiuje na uczelni publicznej, czy niepublicznej. 

W przypadku studentów studiów niestacjonarnych (np. zaocznych, wieczorowych) niezbędna będzie legalizacja zatrudnienia na ogólnych zasadach. 

2. Jakie dokumenty potwierdzą status studenta? 

Status studenta potwierdzi ważna legitymacja studencka.  

W celu weryfikacji trybu studiów pracodawca cudzoziemca powinien poprosić o okazanie stosownego zaświadczenia z uczelni. 

Należy pamiętać także o weryfikacji legalności pobytu cudzoziemca w Polsce (wiza lub zezwolenie na pobyt czasowy). 

Dokumenty potwierdzające status studenta warto weryfikować co semestr. 

3. Co po studiach? 

Absolwenci studiów stacjonarnych odbytych w Polsce mogą podejmować zatrudnienie bez konieczności uzyskania zezwolenia. 

W celu weryfikacji zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę należy poprosić o okazanie dyplomu ukończenia studiów. 

W przypadku absolwentów studiów niestacjonarnych niezbędne będzie zalegalizowanie zatrudnienia na zasadach ogólnych. 

4. Jak możemy Państwu pomóc? 

Zespół Business & Employment Immigration SSW Pragmatic Solutions wspiera pracodawców w procesie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. 

  • Kompleksowo obsługujemy procesów legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. 
  • Planujemy procesy imigracyjne i relokacyjne. 
  • Prowadzimy audyty legalności zatrudnienia cudzoziemców. 
  • Szkolimy menedżerów i pracowników HR odpowiedzialnych za zatrudnianie cudzoziemców. 

5. Zapraszamy do kontaktu 

Marcin CetnarowiczPaweł WyrębekJoanna Wymiatał

6. Zastrzeżenie dotyczące porady prawnej

Powyższy materiał dostępny jest nieodpłatnie i został zamieszczony wyłącznie w celu informacyjnym. Autorzy dołożyli starań, żeby informacje zawarte w tym materiale były kompletne, prawdziwe i aktualne. Materiał ten nie stanowi jednak porady prawnej, w związku z czym ani SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak Okoń sp.k. ani autorzy nie będą ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonym materiale, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. 

Prawa autorskie: Wszelkie materiały umieszczone na tej stronie podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. O ile nie zastrzeżono, prawa do materiałów przysługują SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp. k. Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów tu zawartych w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga wyraźnej, pisemnej zgody SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp. k. 

Poprzednie odcinki cyklu „Środa z Immigration” znajdą Państwo pod linkami: odcinek #1 oraz odcinek #2.

Wróć do