TARCZA 4.0. Najważniejsze zmiany dla pracodawców

DOPRECYZOWANIE ZASAD PRACY ZDALNEJ

Tarcza 4.0 doprecyzowuje zasady pracy zdalnej stanowiąc m.in. że:

 1. wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe oraz gdy pozwala na to rodzaj pracy;
 2. środki i materiały potrzebne do wykonywania pracy oraz obsługę logistyczną zapewnia pracodawca;
 3. przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać środków pracy niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa dla informacji poufnych;
 4. na polecenie pracodawcy pracownicy wykonujący pracę zdalnie mają prowadzić ewidencję wykonywanych czynności.

O czym należy pamiętać? W czym możemy pomóc?

 • Firmy powinny dostosować polityki pracy zdalnej do nowych przepisów, zaś te, które takich polityk jeszcze nie wprowadziły, powinny rozważyć ich przyjęcie.
 • Dobra polityka ułatwia organizację pracy zdalnej i egzekwowanie obowiązków pracowniczych, jak również ogranicza ryzyka prawne (np. w zakresie zarzutu nierównego traktowania).
 • Przygotujemy dla Państwa politykę pracy zdalnej zgodną z nowymi przepisami i najlepszymi standardami rynkowymi bądź – jeżeli taki dokument już u Państwa funkcjonuje – zaproponujemy odpowiednie zmiany.

 

 DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

Tarcza 4.0 umożliwia pracodawcom, którzy spełniają kryterium ekonomiczne (spadek obrotów gospodarczych wskutek COVID-19 o 15/25%), uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń dla pracowników bez konieczności wprowadzania przestoju ekonomicznego czy obniżania wymiaru czasu pracy (dotychczas z rozwiązania tego mogli skorzystać jedynie pracodawcy, którzy objęli swoich pracowników przestojem ekonomicznym lub obniżeniem wymiaru czasu pracy).

Dofinansowanie do wynagrodzeń może wynieść nawet do ~2.500 zł na jednego pracownika miesięcznie.

O czym należy pamiętać? W czym możemy pomóc?

 • Skutecznie pozyskaliśmy dla naszych Klientów miliony złotych dofinansowań do wynagrodzeń pracowników w ramach art. 15g Tarczy antykryzysowej.
 • Ocenimy, czy spełniacie Państwo przesłanki do ubiegania się o dofinansowanie, pomożemy przygotować wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi dokumentami oraz będziemy Państwa reprezentować w kontaktach z właściwymi urzędami.

 

NOWA PRZESŁANKA UMOŻLIWIAJĄCA WPROWADZENIE PRZESTOJU EKONOMICZNEGO LUB OBNIŻENIE WYMIARU CZASU PRACY

Tarcza 4.0 wprowadza dodatkową przesłankę (poza spadkiem obrotów gospodarczych 15/25%) umożliwiającą wprowadzenie przestoju ekonomicznego lub obniżenie wymiaru czasu pracy.

Przesłanką tą będzie istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń (mierzony jako relacja kosztów wynagrodzeń do przychodów).

O czym należy pamiętać? W czym możemy pomóc?

 • Ocenimy, czy Państwa firma spełnia przesłanki do wprowadzenia przestoju lub obniżenia wymiaru czasu pracy, przygotujemy odpowiednie dokumenty oraz wesprzemy w negocjacjach z załogą.

 

ZAWIESZENIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ

Firmy, które spełnią warunek spadku obrotów gospodarczych (15/25%) lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, będą mogły zawiesić obowiązki w zakresie działalności socjalnej, w tym:

 1. obowiązek tworzenia lub funkcjonowania ZFŚS,
 2. obowiązek dokonywania odpisu podstawowego na ZFŚS,
 3. obowiązek wypłaty świadczeń urlopowych.

Ponadto pracodawcy, którzy uzgodnili podwyższenie odpisu podstawowego na ZFŚS, a którzy nie skorzystają z prawa do zawieszenia obowiązków związanych z ZFŚS, mają być uprawnieni do odprowadzenia na ZFŚS odpisu w podstawowej wysokości (bez zwiększenia).

U pracodawców, u których nie funkcjonują związki zawodowe, decyzję w tym zakresie będzie podejmował pracodawca samodzielnie. Firmy objęte działalnością organizacji związkowych będą musiały uzgodnić zawieszenie ze stroną społeczną.

O czym należy pamiętać? W czym możemy pomóc?

 • Tymczasowe zawieszenie powyższych obowiązków może przynieść firmie wymierne oszczędności.
 • Ocenimy, czy Państwa firma spełnia przesłanki do zawieszenia obowiązków w zakresie działalności socjalnej, przygotujemy niezbędną dokumentację, wesprzemy Państwa w rozmowach ze związkami zawodowymi oraz w komunikacji do pracowników.

 

Zapraszamy do kontaktu.

Wróć do