Kolejny Pracowniczy Program Emerytalny zarejestrowany w KNF. SSW Pragmatic Solutions doradcą prawnym w procesie.

Doradzaliśmy w utworzeniu pracowniczego programu emerytalnego (PPE) dla wiodącej w Polsce uczelni niepublicznej zatrudniającej ponad 700 osób.

Program będzie prowadzony w formie wnoszenia składek do funduszów inwestycyjnych zarządzanych przez renomowane TFI. W ramach utworzonego PPE – za każdego uprawnionego pracownika, który przystąpi do programu – uczelnia będzie odprowadzać składkę w wysokości 3,5% wynagrodzenia. Dzięki założeniu PPE uczelnia skorzysta ze zwolnienia z obowiązku założenia pracowniczego planu kapitałowego (PPK).

Projekt prowadził Marcin Cetnarowicz, partner odpowiedzialny za praktykę prawa pracy.

Wróć do