Lider praktyki prawa pracy z ponad 15-letnim stażem w doradztwie. Marcin specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Doradza klientom w wyborze optymalnych form zatrudniania, konstruowaniu i wdrażaniu zakładowych aktów prawa pracy, strukturyzacji, reorganizacji i redukcji zatrudnienia. Zajmuje się również aspektami prawa pracy w procesach restrukturyzacyjnych i transakcjach M&A.

Ma także doświadczenie w prawie korporacyjnym. Doradza klientom w złożonych zagadnieniach dotyczących ustroju i organizacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wdrażania i egzekwowania zasad ładu korporacyjnego, statusu, zatrudnienia i odpowiedzialności członków organów i kadry zarządzającej. Świadczy bieżące doradztwo w zakresie relokacji pracowników do Polski oraz legalizacji pobytu i zatrudnienia w Polsce. Reprezentuje klientów w sporach w obszarze prawa pracy na etapie przedsądowym i sądowym. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla zarządów i kadry kierowniczej. Grono klientów obsługiwanych przez Marcina obejmuje podmioty z różnorodną strukturą własnościową, działające w wielu sektorach (IT, nowe technologie, produkcja, FMCG).

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

 • Prawo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia magisterskie

Języki

 • Angielski

Wybrane doświadczenia

 • Doradztwo w sprawach prawnopracowniczych w ramach projektu relokacji centrum logistycznego dla wiodącej sieci sklepów convenience
 • Doradztwo w ustrukturyzowaniu czasu pracy pracowników offshore zaangażowanych do budowy famy wiatrowej na Morzu Bałtyckim
 • Doradztwo w procesie zwolnień grupowych dla jednego z banków
 • Doradztwo prawnopracownicze i imigracyjne w relokacji pracowników z Białorusi i Ukrainy do Polski (sektor IT)
 • Wsparcie prawne w negocjacjach i konsultacjach ze związkami zawodowymi dla klientów sektora produkcji i transportu (regulacje zakładowe, zwolnienia indywidulane i grupowe)
 • Doradztwo w ustrukturyzowaniu delegowania pracowników budowlanych i działów wsparcia z Polski do krajów EU i non-EU
 • Przeprowadzenie licznych audytów i badań due diligence w ramach transakacji M&A, PE/VC
 • Doradztwo prawnopracownicze w transakcjach spin-off
 • Opracowanie koncepcji zatrudnienia oraz wsparcie w negocjacji umów z członkami zarządu i kluczowym personelem (produkcja, transport, consulting, IT)
Pokaż więcejPokaż mniej
 • Doradztwo prawnopracownicze w opracowaniu koncepcji i wdrożeniu ESOP (klienci z sektora nowych technologii)
 • Skuteczna reprezentacja pracodawcy w skomplikowanym sporze na gruncie nierównego traktowania w zakresie wynagradzania
 • Skuteczna reprezentacja menadżera z precedensowym sporze o odszkodowanie za bezprawne zwolnienie (odszkodowanie z kodeksu pracy i na zasadach ogólnych)
 • Doradztwo prawnopracownicze w organizacji i rozpoczęciu działalności przez globalny IT HUB klienta zlokalizowany w Polsce (europejski potentant na rynku systemów grzewczych i wentylacyjnych)
 • Opinia prawna dla wiodącej firmy świadczącej outsourcing usług pozwalająca na utrzymanie dotychczasowego modelu outsouricingu usług opieki zdrowotnej
 • Koordynacja kompleksowej obsługi prawnej z zakresu prawa pracy kilku spółek (łącznie ok. 1,500 pracowników) dla grupy z branży produkcyjnej-chemicznej
 • Skuteczne doradztwo na etapie przedsądowym w celu odparcia roszczeń grupy pracowników po wynagrodzenia za nadgodziny (globalna firma zajmująca się obsługa pól naftowych)
 • Doradztwo w legalizacji pobytu i pracy w Polsce pracowników oddelegowywanych do Polski z Ukrainy, Białorusi, Turcji, Japonii, Korei Południowej
 • Doradztwo w utworzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych u kilkudziesięciu klientów zatrudniających łącznie ponad 10,000 pracowników
 • Skuteczne wsparcie klienta (spółka ciepłownicza) w kontroli PIP zmierzającej do reklasyfikacji kilkudziesięciu umów B2B na umowy o pracę
Powiązane aktualności
Przepisy dotyczące sygnalistów coraz bliżej
Aktualności
Projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
Aktualności
Kolejne zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców
Aktualności
SSW HR MeetUps – 2 lutego 2024
Wydarzenia
SSW doradzało Novastone Capital Advisors i Fryderykowi Rdułtowskiemu przy nabyciu Adex Cosmetics & Pharma
Transakcje
Noworoczny newsletter SSW – Lista „to do” 2024
Aktualności
Noworoczny newsletter prawa pracy SSW – Checklista 2023
Aktualności
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie BHP na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe
Aktualności
Telepraca tylko do 7 października 2023
Aktualności
Zmiany w zatrudnianiu pracowników młodocianych
Aktualności
SSW doradzało Baltic Power przy finansowaniu i rozwoju pierwszego w Polsce projektu morskiej farmy wiatrowej o wartości 4,7 mld euro
Transakcje
SSW doradzało Dohwa Engineering przy przejęciu CE Project Group
Transakcje
Obowiązek zatrudnienia pracownika do czasu rozstrzygnięcia sporu oraz wzmocnienie ochrony pracowników szczególnie chronionych
Aktualności
Kontynuacja kontraktów B2B po wygaśnięciu wizy Poland Business Harbour 
Aktualności
Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego od 1 lipca 2023 r. Skutki dla pracodawców
Aktualności
SSW doradzało Remondis przy przejęciu SFW Energia od Iqony
Transakcje
Zmiany w dokumentacji pracowniczej i świadectwie pracy oraz nowe wzory wniosków dotyczących uprawnień rodzicielskich
Aktualności
Kolejne istotne zmiany w kodeksie pracy – wdrożenie dyrektyw UE
Aktualności
Uwaga na pierwszy autozapis do PPK
Aktualności
Alert – Praca zdalna, kontrola trzeźwości – czy jesteś przygotowany do zmian przepisów?
Aktualności
Środy z Immigration – odcinek 10 – Wizy humanitarne dla obywateli Ukrainy i Białorusi przebywających w Polsce
Aktualności
Środy z Immigration – odcinek 9 – Zmiany w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Aktualności
Środy z Immigration – odcinek 7 – Wygaśnięcie wizy Poland Business Harbour a prowadzenie działalności gospodarczej 
Aktualności
Środy z Immigration – odcinek 6 – Aktualne wyzwania dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców
Aktualności
Środy z Immigration – odcinek 5 – Czym jest test starosty i kiedy nie ma potrzeby jego przeprowadzania?
Aktualności
Środy z Immigration – odcinek 4 – Jakie zezwolenie na pracę dla członka zarządu, prokurenta lub komplementariusza?
Aktualności
Środy z Immigration – odcinek #3 – Czy mogę zatrudnić studenta zza granicy bez zezwolenia na pracę?
Aktualności
Środy z Immigration – odcinek #2 – Jak legalnie zatrudniać obywatela Ukrainy po 24.02.2022?
Aktualności
Środy z Immigration – odcinek #1 – Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca w Polsce?
Aktualności
Projekt zmiany Rozporządzenia o podróżach służbowych – wzrost należności z tytułu podróży pracowników
Aktualności
Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy
Aktualności
SSW 4 Ukraine
Aktualności
Pracodawcy pozyskają informacje na temat szczepienia, wyniku testu i przebytej chorobie swoich pracowników
Aktualności
Praca zdalna – druga wersja projektu ustawy
Aktualności
Pracodawca będzie mógł kontrolować trzeźwość pracowników
Aktualności
Limity płacowe z ustaw kominowych dotyczą także należności do pracowniczych planów kapitałowych – komentarz Marcina Cetnarowicza w dodatku dla prenumeratorów DGP
Aktualności
Marcin Cetnarowicz – autor ekspertyzy dla Pracodawców RP
Aktualności
Kolejna tura wsparcia dla przedsiębiorców poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19
Aktualności
ZUS odpowiada na zapytanie SSW i poszerza katalog umów o dzieło, które nie podlegają rejestracji
Aktualności
Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego w związku z SARS-CoV-2 i pracą zdalną
Aktualności
Noworoczne porządki w HR – o czym pamiętać na początku 2021 roku?
Aktualności
Dofinansowanie do wynagrodzeń i zwolnienia z ZUS – nowelizacja Tarczy Antykryzysowej
Aktualności
Dofinansowanie do wynagrodzeń i zwolnienia z ZUS – nowelizacja Tarczy Antykryzysowej
Aktualności
Przypominamy o konieczności ponownego przeliczenia świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
Aktualności
SSW doradcą prawnym w procesie przejęcia STX Next
Transakcje
Ostatni dzwonek na uruchomienie PPK w małych i średnich firmach – artykuł Marcina Cetnarowicza w DGP
Aktualności
Obowiązkowy rejestr umów o dzieło już od 1 stycznia 2021 roku
Aktualności
ZUS zwróci miliony z nadpłat. 800 tys. firm może odzyskać należności – komentarze Marcina Cetnarowicza w Dzienniku Gazecie Prawnej
Aktualności
Skomplikowane puzzle profesjonalnych kontraktów zawodniczych w esporcie. Jakich ryzyk unikać i na co zwracać uwagę przy negocjacjach?
Aktualności
ZUS ponownie rozpatrzy wnioski o zwolnienie ze składek. Co zrobić w razie kumulacji pomocy?
Aktualności
Na kontrolę z urzędu pracy warto się przygotować. Komentarz Marcina Cetnarowicza i Pawła Wyrębka dla Dziennika Gazety Prawnej
Aktualności
Tarczowe „wrzutki” w ustawie wdrażającej nową dyrektywę o delegowaniu
Aktualności
Wróciły kontrole Państwowej Inspekcji Pracy
Aktualności
Zmiany w przepisach o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
Aktualności
TARCZA 4.0. Najważniejsze zmiany dla pracodawców
Aktualności
Tarcza antykryzysowa 4.0
Aktualności
Tarcza Antykryzysowa 3.0
Aktualności
Zmiany ograniczeń – czyli co nowego wprowadza Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020
Aktualności
Tarcza Antykryzysowa: dofinansowanie z FGŚP (15g) vs starosta (15zzb)
Aktualności
Tarcza Antykryzysowa 2.0.
Aktualności
Nakaz zasłaniania ust i nosa – z perspektywy pracodawcy
Aktualności
Webinarium: Tarcza Antykryzysowa – praktyczne pytania i odpowiedzi dla pracodawców
Aktualności
Tarcza Antykryzysowa
Aktualności
Druga wersja „tarczy antykryzysowej” (projekt z 26.03.2020)
Aktualności
Wprowadzenie stanu epidemii oraz projekt ustawy dotyczącej tzw. tarczy antykryzysowej
Aktualności
Projekt nowelizacji specustawy koronawirusowej
Aktualności
12 wyzwań podatkowych i prawnych na 2020 rok
Aktualności
Ustawa „antywirusowa” uchwalona przez Sejm – konsekwencje dla pracodawców
Aktualności
Firmy nie zawsze wybierają to, co dla nich korzystne – komentarz ekspertów SSW w Dzienniku Gazecie Prawnej
Aktualności
Nie tylko PPK
Aktualności
Kadrowy bilans 2019 roku
Aktualności
PPK dla osób 55+ automatycznie czy na wniosek?
Aktualności
PIP nie będzie ścigać za nakłanianie do rezygnacji z PPK
Aktualności
Biegnij Warszawo
Aktualności
Przywrócenie do pracy coraz rzadsze. Zmianę trendu dostrzegają również prawnicy.
Aktualności
Know-how, sygnaliści, ochrona dóbr osobistych. Nowe wyzwania dla pracodawców
Aktualności
Pracownicze Plany Kapitałowe – tor z przeszkodami.
Aktualności
Pozakodeksowy home office
Aktualności
Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej
Aktualności
Jakie niespodzianki czekają na przedsiębiorców po majówce?
Aktualności
SSW doradcą prawnym wiodącej grupy farmaceutycznej w założeniu PPE
Transakcje
Zmiany w delegowaniu pracowników już od 2020 r.
Aktualności
Jak monitorować pracowników zgodnie z prawem i uchronić się przed sankcjami?
Aktualności