Zmiany w zatrudnianiu pracowników młodocianych

W dniu 30 września 2023 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.

Z chwilą wejścia w życie powyższego rozporządzenia uchylone zostały dotychczasowe przepisy w tym zakresie.

Rozporządzenie określa rodzaje prac, które są wzbronione dla pracowników młodocianych oraz wskazuje prace, przy których, po spełnieniu określonych warunków, mogą być zatrudniani pracownicy młodociani powyżej 16. roku życia.

Najważniejsze zmiany:

  • Wskazania dotyczące ręcznych prac transportowych wzbronionych pracownikom młodocianym – dozwolony zakres takich prac określony został poprzez procentowe odniesienie do dopuszczalnych wartości ustanowionych w tym zakresie dla pracowników dorosłych.
  • Katalog prac zagrażających prawidłowemu rozwojowi psychicznemu młodocianych – dodanie nowych pozycji prac wzbronionych (np. w zakładach pogrzebowych), usunięcie niektórych rodzajów prac, które były dotychczas zakazane pracownikom młodocianym.

W związku z powyższymi zmianami konieczna może okazać się aktualizacja regulaminu pracy w zakresie dotyczącym pracowników młodocianych, a także przeprowadzenie nowej oceny ryzyka zawodowego w związku z pracą wykonywaną przez pracowników młodocianych.

W czym możemy pomóc?

  • Weryfikacja i aktualizacja treści regulaminu pracy
  • Wsparcie przy procesie uzgadniania treści regulaminu pracy z zakładową organizacją związkową

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Wróć do