Setki tysięcy złotych do zaoszczędzenia

Paweł Wyrębek w Dzienniku Gazecie Prawnej wskazuje, ile firmy mogą zaoszczędzić dzięki świadomemu kształtowaniu odpisów na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych):

Pracodawcy prywatni mogą zrezygnować z tworzenia ZFŚS albo w dowolny sposób ukształtować wysokość odpisu na fundusz. Rezygnując z ZFŚS lub ustalając niższą niż „ustawową” wysokość odpisu, pracodawcy mogą zabezpieczyć się przed odmrożeniem wysokości odpisów na ZFŚS, a w wielu przypadkach także zrównoważyć wzrost kosztów zatrudnienia związany ze wzrostem płacy minimalnej oraz wprowadzeniem PPK.
Skala ewentualnych oszczędności firmy zależy od liczby pracowników oraz tego, czy firma zdecyduje się zrezygnować z tworzenia funduszu w ogóle, czy też jedynie utrzymać wydatki na ZFŚS na dotychczasowym poziomie. Przykładowo: przedsiębiorstwo zatrudniające 200 pracowników całkowicie rezygnując z ZFŚS w 2020 roku może zaoszczędzić nieco ponad 310 000 zł. W przypadku utrzymania odpisu na dotychczasowym poziomie ta sama firma może zaoszczędzić około 55 000 zł. Dodajmy, że w przypadku, gdy w tej samej firmie przeciętne wynagrodzenie wynosiłoby 5000 zł i 60 proc. osób przystąpiłoby do PPK, to w przyszłym roku wydatki na PPK (za okres od czerwca do grudnia 2020 r.) wyniosłyby około 63 tys. zł Sposób rezygnacji z tworzenia ZFŚS lub ustalenia wysokości odpisu na fundusz zależy od specyfiki danej firmy. Należy przy tym uwzględnić, czy w danej firmie obowiązuje regulamin wynagradzania lub układ zbiorowy pracy oraz czy w firmie działają związki zawodowe. Postanowienia dotyczące nietworzenia ZFŚS lub ustalenia wysokości odpisu na fundusz powinny znaleźć się w regulaminie wynagradzania lub układzie zbiorowym pracy. Decyzja dotycząca ZFŚS nie należy jednak wyłącznie do pracodawcy. Musi być ona uzgodniona ze związkami zawodowymi (jeżeli są) lub z wybranym do tego celu przedstawicielem pracowników. Ograniczenie działalności socjalnej może napotkać pewien opór po stronie pracowników – zwłaszcza związków zawodowych. Mimo tej obawy warto podjąć rozmowy na ten temat. Już nawet przy częściowym uwzględnieniu postulatu ograniczenia działalności socjalnej pracodawcy mogą dużo zaoszczędzić.
Do kiedy trzeba zawrzeć stosowne porozumienia i zaktualizować akty wewnątrzzakładowe? Przepisy milczą na ten temat. Oznacza to, że rezygnacja z ZFŚS lub ustalenie wysokości odpisu możliwe jest nawet w trakcie roku. Osobiście rekomenduję jednak podjęcie stosownych działań wcześniej, tak aby informacja w sprawie ZFŚS trafiła do pracowników na początku roku. Powyższe uwagi nie dotyczą pracodawców najmniejszych – zatrudniających mniej niż 50 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Oni bowiem decyzję w sprawie nietworzenia funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego mogą podjąć samodzielnie, zaś informację w tej kwestii powinni przekazać pracownikom w sposób przyjęty w firmie w styczniu 2020 r.

Pełny artykuł dostępny na stronach Dziennika Gazety Prawnej (dostęp dla zarejestrowanych prenumeratorów).

Wróć do