News / Aktualności / Pojedyńcze wpisy

Noworoczny newsletter prawa pracy SSW – Checklista 2023

Checklista 2023

Rok 2023 przyniósł wiele istotnych zmian i nowości w prawie pracy – niewątpliwie można uznać go za rok pełen wyzwań dla pracodawców.

Wśród najważniejszych zmian należy wymienić: uregulowanie pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości, implementowanie dwóch dyrektyw unijnych, zniesienie opłat sądowych w sprawach pracowniczych, możliwość orzeczenia przez sąd pierwszej instancji obowiązku zatrudniania pracownika do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu, jak również wprowadzenie zmian w zakresie zatrudniania młodocianych. Ustawodawca realizując postulaty uelastycznienia stosunku pracy rozszerzył także możliwość posługiwania się dokumentami w postaci elektronicznej.

W związku z dużą ilością zmian legislacyjnych przygotowaliśmy dla pracodawców podręczną checklistę – sprawdź, czy nic Ci nie umknęło!

1. Kontrola trzeźwości w zakładzie pracy

 • wdrożenie zasad przeprowadzania przez pracodawcę kontroli trzeźwości (prewencyjnej lub doraźnej) w odpowiednim dokumencie wewnętrznym: układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy albo obwieszczeniu

2. Praca zdalna

 • wdrożenie zasad świadczenia pracy zdalnej, odpowiednio, w regulaminie pracy zdalnej (uzgodnionym z przedstawicielami pracowników albo organizacjami związkowymi), w indywidulanych porozumieniach z pracownikami albo w umowach o pracę
 • przygotowanie wzoru polecenia pracy zdalnej przez pracodawcę
 • ustalenie i udokumentowanie wysokości ryczałtu/ekwiwalentu za pracę zdalną
 • przygotowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zdalnej
 • przygotowanie dodatkowej informacji dla pracownika zdalnego
 • opracowanie procedury ochrony danych osobowych w pracy zdalnej
 • przygotowanie wzoru oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z procedurami ochrony danych osobowych, procedurami BHP i spełnianiu wymogów BHP na stanowisku pracy zdalnej
 • dostosowanie zasad telepracy do nowych przepisów o pracy zdalnej

Uwaga!

W przypadku wdrożenia przez pracodawcę jedynie pracy zdalnej okazjonalnej (max. 24 dni w roku kalendarzowym), należy przygotować:

 • ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zdalnej
 • procedurę ochrony danych osobowych w pracy zdalnej
 • wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z procedurami ochrony danych osobowych, BHP i o spełnianiu wymogów BHP na stanowisku pracy zdalnej

Uwaga!

Pracę zdalną okazjonalną należy ewidencjonować – liczbę dni wykorzystanych przez pracownika w tym trybie należy wskazać w świadectwie pracy.

3. Nowe wymogi BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

 • wdrożenie odpowiednich regulacji wewnętrznych regulujących zasady refundacji pracownikom szkieł kontaktowych korygujących wzrok

4. Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy

 • przygotowanie nowego wzoru umowy na okres próbny
 • przygotowanie nowego wzoru informacji dodatkowej z art. 29 § 3 Kodeksu Pracy
 • przygotowanie nowego wzoru wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony (wskazanie przyczyny wypowiedzenia)
 • uwzględnienie przez payroll oraz na platformach do ewidencjonowania czasu pracy nowych rodzajów urlopów i zwolnień
 • aktualizacja regulaminów i wewnętrznych procedur

5. Work-life balance

 • o przygotowanie nowych wzorów wniosków o udzielenie urlopów związanych z rodzicielstwem
 • przygotowanie wzoru wniosku o urlop opiekuńczy
 • przygotowanie wzoru wniosku o zwolnienie z powodu siły wyższej
 • przygotowanie wzoru oświadczenia dla pracownika – rodzica dziecka do 8 roku życia w sprawie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem

W czym możemy pomóc?

Jeśli nie udało się wdrożyć wszystkich zmian w 2023 roku lub potrzebne jest wsparcie przy nowych projektach w 2024 roku – zachęcamy do kontaktu.

Zapraszamy także na pierwszy w 2024 roku HR MeetUp – szczegóły wydarzenia już wkrótce!

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Noworoczny newsletter SSW – Lista „to do” 2024 (link)

Checklista 2023 do pobrania PDF.

Checklista 2024 do pobrania PDF.

Wróć do