Event

TK odroczył rozpoznanie sprawy limitu 30-krotności składek na ZUS

Dziś Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał wniosek Prezydenta RP o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, tzw. ustawy znoszącej limit 30-krotności podstawy składek na ZUS.

Niestety, Trybunał po krótkiej rozprawie postanowił ją odroczyć do 13 listopada 2018 r.

Przypomnijmy, zniesienie limitu 30-krotności będzie skutkowało dla pracodawców istotnym wzrostem kosztów zatrudnienia najlepiej zarabiających pracowników, a dla samych pracowników – zmniejszeniem wynagrodzenia netto. O szczegółach informowaliśmy we wcześniejszych alertach dostępnych pod poniższym linkiem.

Jeżeli TK orzeknie, że proces legislacyjny nad ustawą naruszył jednak standardy konstytucyjne, ustawa zostanie wyeliminowana i nie wejdzie w życie. Jeżeli TK nie dopatrzy się naruszeń Konstytucji – Prezydent będzie zobowiązany ustawę podpisać w wersji przyjętej przez Parlament, która przewiduje wejście w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Przedsiębiorcom pozostanie ekstremalnie mało czasu na odpowiednie przygotowanie się do zmian.

Pozytywna ocena ustawy przez TK nie wyklucza przesunięcia w czasie daty wejścia zmian w życie, jednak wymagałoby to szybkiego przyjęcia nowelizacji ustawy.

Zespół SSW na bieżąco monitoruje przebieg postępowania przed TK. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących skutków zniesienia tzw. limitu 30-krotności zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Wróć do