W CSR angażują się nie tylko firmy, lecz także zatrudnieni. A to rodzi ryzyka.

Komentarz Pawła Wyrębka, adwokata w zespole prawa pracy w SSW Pragmatic Solutions, na temat akcji charytatywnych na Boże Narodzenie:

W ostatnich latach coraz więcej firm angażuje się w działania z zakresu tak zwanej społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Z oczywistych względów pojawia się oczekiwanie, aby pracownicy zaangażowali się w akacje inicjowane przez firmę. Rodzą się także pytania, czy w ogóle i czego konkretnie firma może wymagać od pracownika w związku ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Na tak postawione pytania nie ma uniwersalnej odpowiedzi. Wręcz przeciwnie – odpowiedzi mogą zasadniczo różnić się w zależności np. od rodzaju inicjatywy, grupy docelowej (beneficjentów) czy wreszcie roli, którą konkretnie pracownik odgrywa w ramach danej inicjatywy.

Pełna treść artykułu na stronach Gazety Prawnej.

Wróć do