Obowiązek zatrudnienia pracownika do czasu rozstrzygnięcia sporu oraz wzmocnienie ochrony pracowników szczególnie chronionych

22 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa przewiduje m.in. dwie istotne zmiany w kodeksie postępowania cywilnego w zakresie spraw pracowniczych.

Zmiany wchodzą w życie dnia 22 września 2023 r.

1. Obowiązek zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu w sprawie uznania wypowiedzenia za bezskuteczne albo przywrócenia do pracy

Do tej pory sąd, uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, mógł – na wniosek pracownika – nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Wraz z nowelizacją sąd będzie musiał – na wniosek pracownika – nałożyć na pracodawcę taki obowiązek.

2. Wzmocnienie ochrony pracowników szczególnie chronionych w zakresie rozwiązywania umów o pracę

Jeśli pracownik podlegający szczególnej ochronie dochodzi roszczenia o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy, to – na wniosek pracownika złożony na dowolnym etapie postępowania – sąd będzie musiał udzielić zabezpieczenia w postaci nakazu dalszego zatrudnienia go przez pracodawcę do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Będzie to dotyczyło także postępowań wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie nowych przepisów, także w sytuacjach, w których wniosek pracownika podlegającego szczególnej ochronie o udzielenie zabezpieczenia został wcześniej oddalony.

Rekomendujemy, aby każdorazowo starannie rozważyć decyzje w zakresie trybu i podstaw rozwiązania z pracownikami umów o pracę, aby ograniczyć wystąpienie powyższych ryzyk.

W czym możemy pomóc?

  • konsultacje trybu i podstaw rozwiązania umów o pracę;
  • reprezentacja pracodawców w sporach na etapie sądowym i przedsądowym.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Wróć do