Limity płacowe z ustaw kominowych dotyczą także należności do pracowniczych planów kapitałowych – komentarz Marcina Cetnarowicza w dodatku dla prenumeratorów DGP

Wynagrodzenie osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (menedżerów przedsiębiorstw, spółek państwowych i samorządowych) regulują tzw. ustawy kominowe. Aby wynagrodzenia nie przekroczyły ustalonych pułapów, specjalne zabezpieczenia wprowadziła również ustawa o pracowniczych planach kapitałowych („PPK”).

W poradniku „Zagadnienia prawne w zakresie ustawy PPK” Polski Fundusz Rozwoju wyjaśnia, że wpłaty do PPK nie powinny być dokonywane, jeśli skutkowałoby to przekroczeniem limitów. Nie wiadomo jednak, jak powinno przebiegać wstrzymywanie wpłat do PPK oraz czy na pracodawcy w związku z tym ciążą jakieś obowiązki względem pracownika, PFR czy instytucji finansowych.

W tym temacie wypowiedział się nasz ekspert zespołu Prawa pracy Marcin Cetnarowicz:

Brak obowiązku informowania PFR o wstrzymaniu dokonywania wpłat na PPK w praktyce może rodzić problemy, ponieważ limit z art. 15aa pierwszej ustawy kominowej dotyczy także wpłaty powitalnej i dopłat rocznych, których wypłata jest „zlecana” przez PFR.

Cały artykuł dostępny jest TUTAJ.

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Wróć do