Zmiany w rozporządzeniu w sprawie BHP na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe

W dniu 17 listopada 2023 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 18 października 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Rozporządzenie wprowadza istotne zmiany w wymogach BHP, jakie muszą zostać spełnione na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.

Co się zmienia?

  • Konieczność wyposażenia stanowisk pracy w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę oraz dodatkową klawiaturę i mysz w przypadku, gdy pracownik korzysta z przenośnego systemu komputerowego (np. laptopa) przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
  • Konieczność przeglądu i aktualizacji oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy z monitorami ekranowymi oraz zapoznania z nią pracowników.
  • W odniesieniu do pracy zdalnej – konieczność przeglądu i aktualizacji informacji zawierającej zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz zapoznania z nią pracowników, jak również aktualizacji oświadczeń pracowników o zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na stanowisku pracy zdalnej.
  • Modyfikacja (w większości przypadków – złagodzenie) szczegółowych wymagań dotyczących ergonomii określonych elementów wyposażenia miejsca pracy.
  • Wprowadzenie szkieł kontaktowych jako alternatywy dla obowiązku zapewnienia okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

17 listopada 2023

Nowe przepisy mają zastosowanie do nowo tworzonych stanowisk, tj. stanowisk tworzonych od 17 listopada 2023 roku.

17 maja 2024 roku

Pracodawcy mają 6 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższych zmian, tj. do dnia 17 maja 2024 roku, na dostosowanie stanowisk pracy utworzonych przed 17 listopada 2023 roku do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określonych w zmienionym rozporządzeniu.

W czym możemy pomóc?

  • Identyfikacja stanowisk pracy, których będą dotyczyły zmienione wymogi wynikające z powyższego rozporządzenia.
  • Weryfikacja i aktualizacja dokumentów wewnątrzzakładowych.
  • Przegląd i aktualizacja oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy z monitorami ekranowymi.
  • Aktualizacja dokumentacji dotyczącej pracy zdalnej.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Wróć do