ZUS odpowiada na zapytanie SSW i poszerza katalog umów o dzieło, które nie podlegają rejestracji

W wyniku zapytania prawników SSW, doszło do poszerzenia katalogu umów o dzieło, które nie podlegają rejestracji w ZUS.

Do tej pory ZUS oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej stały na stanowisku, że obowiązek ten nie dotyczy jedynie umów o dzieło:

  • zawartych z własnym pracownikiem,
  • wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
  • zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Teraz, do powyższego katalogu należy zaliczyć także umowy o dzieło zawarte z osobami zamieszkującymi zagranicą, z których przychód nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

Z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, opodatkowaniu w Polsce nie podlega przychód z umowy o dzieło zawartej z osobą zamieszkującą poza Polską i wykonywanej w całości poza terytorium naszego kraju.

W praktyce, nowe stanowisko ZUS będzie miało duże znaczenie dla przedsiębiorców z branży gamedev, marketing czy media, gdzie korzystanie z umów o dzieło zawieranych z zagranicznymi kontraktorami, którzy jedynie przesyłają do Polski efekty swoich usług jest rynkowym standardem.

Dzięki nowemu stanowisku ZUS – potwierdzającemu nasze dotychczasowe poglądy – przedsiębiorcy nie będą musieli rejestrować takich umów w ZUS, co pozwoli im:

  • zaoszczędzić dużą ilość czasu działów HR/Accounting, który musiałby zostać poświęcony na wypełnianie indywidualnych formularzy ZUS RUD, a także
  • zmniejszyć ryzyko prawdopodobieństwa kontroli ZUS w związku ze zgłaszaniem niższej liczby umów o dzieło do rejestru.

Niezależnie od powyższego, wciąż rekomendujemy przeprowadzenie weryfikacji aktualnie zawieranych umów o dzieło pod kątem prawidłowego opisania przedmiotu umowy oraz sposobu jej wykonywania. W przypadku zagranicznych wykonawców dzieł warto również dodatkowo zweryfikować czy podlegają one opodatkowaniu w Polsce czy nie.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją TUTAJ.

Gdybyśmy mogli pomóc w tych kwestiach lub udzielić odpowiedzi na dodatkowe pytania, prosimy o kontakt.

 

Wróć do