Dofinansowanie do wynagrodzeń i zwolnienia z ZUS – nowelizacja Tarczy Antykryzysowej

Zgodnie z nowelizacją Tarczy Antykryzysowej, dla przedsiębiorców będą dostępne kolejne środki finansowe.

Najnowsze rozwiązania, mające na celu finansowe wsparcie, będą dostępne dla ograniczonej grupy przedsiębiorców. Dotyczyć to będzie przedsiębiorców m.in. z branży:

  • wystawienniczej (targi, wystawy, kongresy),
  • fitness (siłownie, obiekty sportowe, wypożyczalnie sprzętu sportowego),
  • odzieżowej (sklepy z odzieżą, obuwiem i tekstyliami),
  • gastronomicznej (restauracje, catering, kawiarnie),
  • edukacyjnej (szkoły językowe, nauki jazdy, inne kursy),
  • rozrywkowej (kina, teatry, escape roomy).

Dopłaty do wynagrodzeń (art. 15gga)

Uprawnieni przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń szeroko rozumianych pracowników. Pod pojęciem pracownika należy rozumieć osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę, zlecenia, o świadczenie usług (bez B2B).

Dofinansowanie wynosić będzie 2.000 zł na pracownika (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy) i przyznawane będzie na max. 3 miesiące. Dofinansowanie przyznawane będzie zgodnie z zasadami przyznawania pomocy de minimis.

Dofinansowanie będzie dostępne dla tych przedsiębiorców, których przychód w jednym z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku spadł o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanym w poprzednim miesiącu albo analogicznym miesiącu w poprzednim roku.

Dofinansowanie nie będzie przysługiwać na pracowników:

  • których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie przekraczało 300% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (aktualnie: 15.506,79 zł brutto);
  • zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku.

Wniosek o dofinansowanie składany będzie za pomocą portalu www.praca.gov.pl na analogicznych zasadach jak poprzednie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.

Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że w okresie objętym dofinansowaniem nie mogą wypowiedzieć umów o pracę pracownikom, na których wnioskowali o dofinansowanie.

W zależności od rozwoju sytuacji, Rada Ministrów może rozszerzyć katalog przedsiębiorców uprawnionych do dofinansowania lub wydłużyć okres dofinansowania ponad 3 miesiące.

Dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności (art. 15zze4)

Uprawnieni mali przedsiębiorcy oraz mikroprzedsiębiorcy (średnioroczne zatrudnienie do 50 osób) mogą liczyć na uzyskanie dotacji na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej. Dotacja będzie jednorazowa i wyniesie 5.000 zł.

Warunkiem uzyskania dotacji jest wykazanie spadku przychodów w październiku albo listopadzie 2020 roku o co najmniej 40% w porównaniu z przychodami odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku.

Zwrot dotacji będzie obligatoryjny, jeśli przedsiębiorca nie będzie wykonywać działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia uzyskania dotacji.

W zależności od rozwoju sytuacji, Rada Ministrów może rozszerzyć katalog przedsiębiorców uprawnionych do dofinansowania lub wydłużyć okres dofinansowania ponad 3 miesiące.

Zwolnienie z ZUS za listopad 2020 (art. 31zo)

Na wniosek uprawnionego przedsiębiorcy z powyżej opisanych branż, będzie można zwolnić się z obowiązku opłacania składek ZUS za okres 1 – 30 listopada 2020 roku.

Warunkiem takiego zwolnienia jest:

  • uzyskanie przychodu w listopadzie 2020 roku niższego o co najmniej 40% w porównaniu z listopadem 2019 roku; oraz
  • posiadanie statusu płatnika składek 30 czerwca 2020 roku.

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że wciąż trzeba przesyłać do ZUS imienne deklaracje rozliczeniowe.

Z chęcią pomożemy Państwu skorzystać z powyższych rozwiązań. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu.

Wróć do