Event

Dokumentacja pracownicza 2.0 i nowelizacja Kodeksu pracy

Dziękujemy za tak liczne przybycie na zorganizowane przez nas śniadanie biznesowe: Dokumentacja pracownicza 2.0 i nowelizacja Kodeksu pracy.

Mamy nadzieję, że nasze prezentacje wniosły istotną wiedzę merytoryczną pozwalającą odnaleźć się w planowanych zmianach ustawowych oraz usystematyzować dotychczas posiadaną wiedzę.

W razie dalszych wątpliwości i pytań – zachęcamy do kontaktu z członkami naszego zespołu odpowiedzialnymi za poszczególne praktyki:

Zapraszamy również na inne organizowane przez nas Wyzwania podatkowe i prawne – tym razem dotyczące w przeważającej części tematyki podatkowej.

Wróć do