Środy z Immigration – odcinek 10 – Wizy humanitarne dla obywateli Ukrainy i Białorusi przebywających w Polsce

Wraz ze spodziewanym uchyleniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce i związanym z tym uchyleniem przedłużenia tytułów pobytowych wielu cudzoziemców rozważa ścieżki szybkiej i komfortowej legalizacji pobytu i zatrudnienia w Polsce. 

Od 28 grudnia 2022 r. obowiązują zmienione przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Z nowych przepisów skorzystają obywatele Białorusi oraz obywatele Ukrainy, którzy pod pewnymi warunkami będą mogli ubiegać się o wydanie wiz humanitarnych w Polsce. 

1. Przedłużenie terminu wnioskowania o polskie wizy krajowe podczas pobytu w Polsce 

Do 31 marca 2023 r. obywatele Białorusi i Ukrainy przebywający na terytorium Polski mogą składać wnioski do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wydanie wizy krajowej, w tym: 

 • wizy wydawanej w związku z wykonywaniem pracy w charakterze: 
 • kierowcy w międzynarodowym transporcie drogowym lub w niezarobkowym międzynarodowym przewozie drogowym (dot. obywateli Ukrainy i Białorusi); 
 • pilota cywilnego statku powietrznego lub innego członka załogi, nieposiadającego certyfikatu członka załogi (CMC) (dot. tylko obywateli Ukrainy); 
 • [NOWOŚĆ] wizy humanitarnej (dot. obywateli Ukrainy i Białorusi). 

2. Jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o wizę humanitarną w szczególnym trybie? 

Obywatele Białorusi mogą złożyć wniosek o krajową wizę humanitarną, jeżeli: 

 • w dniu złożenia wniosku przebywają w Polsce legalnie na podstawie ważnej krajowej wizy humanitarnej (cel wydania 21); 

albo 

 • oświadczą, że: 
  • przybyli na terytorium Polski w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na jej terytorium oraz 
  • bezpośrednio przed dniem 24 lutego 2022 r. legalnie przebywali na terytorium Ukrainy  

albo 

 • wjechali na terytorium Polski na podstawie wizy krajowej z adnotacją „Poland Business Harbour”. 

W przypadku obywateli Ukrainy wniosek o wydanie wizy humanitarnej mogą złożyć osoby, które wjechały do Polski na podstawie wizy krajowej z adnotacją „Poland Business Harbour”. 

3. Jakie uprawnienia daje krajowa wiza humanitarna w Polsce? 

Krajowa wiza humanitarna uprawnia jej posiadacza do podejmowania pracy w Polsce bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę. 

4. Jak wnioskować o wizę? 

Wnioski składa się do Ministra Spraw Zagranicznych za pośrednictwem punktów firmy VFS Global. 

5. Jak możemy pomóc? 

Zespół Business & Employment Immigration SSW Pragmatic Solutions wspiera pracodawców w procesie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, w tym: 

 • kompleksowo obsługujemy procesów legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce 
 • planujemy procesy imigracyjne i relokacyjne 
 • prowadzimy audyty legalności zatrudnienia cudzoziemców 
 • szkolimy menedżerów i pracowników HR odpowiedzialnych za zatrudnianie cudzoziemców.

6. Zapraszamy do kontaktu

Marcin CetnarowiczPaweł WyrębekJoanna Wymiatał

7. Zastrzeżenie dotyczące porady prawnej

Powyższy materiał dostępny jest nieodpłatnie i został zamieszczony wyłącznie w celu informacyjnym. Autorzy dołożyli starań, żeby informacje zawarte w tym materiale były kompletne, prawdziwe i aktualne. Materiał ten nie stanowi jednak porady prawnej, w związku z czym ani SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak Okoń sp.k. ani autorzy nie będą ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonym materiale, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie.

Prawa autorskie: Wszelkie materiały umieszczone na tej stronie podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. O ile nie zastrzeżono, prawa do materiałów przysługują SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp. k. Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów tu zawartych w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga wyraźnej, pisemnej zgody SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp. k.

 

Poprzednie odcinki cyklu „Środa z Immigration” znajdą Państwo pod linkami: odcinek #1, odcinek #2, odcinek #3, odcinek #4, odcinek #5, odcinek #6, odcinek 7, odcinek #8, #odcinek 9.

Wróć do