Środy z Immigration – odcinek 9 – Zmiany w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

1. Pierwotne brzmienie art. 38 

Zgodnie z art. 38 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obywatele Ukrainy po upływie 9 miesięcy od wjazdu na terytorium Polski mogą składać wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. 

Tego typu zezwolenia miałyby być udzielane w trybie uproszczonym oraz uprawniać do pobytu i pracy. 

Pierwsze wnioski oparte o art. 38 specustawy mogą być składane już od 25 listopada 2022 r. 

2. Planowane uchylenie art. 38 

Obecnie trwają prace nad projektem ustawy zmieniającym specustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

W projekcie przewidziano uchylenie wspomnianego wcześniej art. 38 specustawy. 

Dodatkowo projekt przewiduje, że wnioski pobytowe złożone w oparciu o uchylany art. 38 specustawy zostaną pozostawione bez rozpoznania. 

3. Jak zalegalizować dalszy pobyt w Polsce? 

Pomimo projektowanych zmian legislacyjnych, dotychczasowe zasady pobytu obywateli Ukrainy w Polsce nie ulegają zmianie. 

Obywatele Ukrainy mogą składać wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie ogólnych przepisów. Alternatywnie – taka też jest rekomendacja Urzędu ds. Cudzoziemców – osoby uprawnione do złożenie wniosku na podstawie art. 38 specustawy mogą powstrzymać się z ich złożeniem do momentu uchwalenia nowych przepisów. 

Zespół Business & Employment Immigration SSW Pragmatic Solutions na bieżąco śledzi prace nad projektem. O wszelkich zmianach istotnych z uwagi na legalność pobytu i pracy będziemy informować w kolejnych Odcinkach Śród z Immigration. 

4. Jak możemy Państwu pomóc? 

Zespół Business & Employment Immigration SSW Pragmatic Solutions wspiera pracodawców w procesie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, w tym: 

  • kompleksowo obsługujemy procesów legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce 
  • planujemy procesy imigracyjne i relokacyjne 
  • prowadzimy audyty legalności zatrudnienia cudzoziemców 
  • szkolimy menedżerów i pracowników HR odpowiedzialnych za zatrudnianie cudzoziemców. 

6. Zapraszamy do kontaktu

Marcin CetnarowiczPaweł WyrębekJoanna Wymiatał

7. Zastrzeżenie dotyczące porady prawnej

Powyższy materiał dostępny jest nieodpłatnie i został zamieszczony wyłącznie w celu informacyjnym. Autorzy dołożyli starań, żeby informacje zawarte w tym materiale były kompletne, prawdziwe i aktualne. Materiał ten nie stanowi jednak porady prawnej, w związku z czym ani SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak Okoń sp.k. ani autorzy nie będą ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonym materiale, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie.

Prawa autorskie: Wszelkie materiały umieszczone na tej stronie podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. O ile nie zastrzeżono, prawa do materiałów przysługują SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp. k. Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów tu zawartych w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga wyraźnej, pisemnej zgody SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp. k.

 

Poprzednie odcinki cyklu „Środa z Immigration” znajdą Państwo pod linkami: odcinek #1, odcinek #2, odcinek #3, odcinek #4, odcinek #5, odcinek #6, odcinek 7, odcinek #8.

Wróć do