Nakaz zasłaniania ust i nosa – z perspektywy pracodawcy

Od 16 kwietnia 2020 roku do odwołania obowiązuje w Polsce nakaz zasłaniania ust i nosa. Obowiązek ten w pewnym zakresie dotyczy również miejsc, gdzie świadczona jest praca. Przygotowaliśmy krótkie podsumowanie najważniejszych kwestii dla pracodawców w formie pytań i odpowiedzi.
 1. Czego należy używać przy zasłanianiu ust i nosa?
  Usta i nos powinny być zasłonięte elementem odzieży (np. chustką, szalikiem) albo maską / maseczką.
 2. Czy w zakładach pracy istnieje obowiązek zasłaniania ust i nosa?
  Tak, nakaz zasłaniania ust i nosa obowiązuje w zakładach pracy. Dotyczy on wszystkich osób odwiedzających zakład pracy i osób zatrudnionych wykonujących bezpośrednią obsługę klientów lub interesantów.
  Obowiązek ten dotyczy także wszystkich obiektów i placówek handlowych, obiektów usługowych oraz targowisk, czyli obowiązuje też tam, gdzie praca może być wykonywana poza typowym zakładem pracy.
  Ust i nosa nie muszą zasłaniać osoby zatrudnione w danym zakładzie pracy (tj. wykonujące tam czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe, niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia), które nie obsługują bezpośrednio klientów lub interesantów.
 3. W jakich sytuacjach można stosować przyłbicę?
  Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach / placówkach handlowych lub usługowych może zakrywać usta i nos przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną (np. osłoną z plexi).
  Jeżeli takie dodatkowe przesłony ochronne nie zostały zamontowane, nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części albo maseczki / maski obowiązuje takie osoby.
 4. Czy są jakieś wyjątki od obowiązku zasłaniania ust i nosa, które mogą dotyczyć pracowników?
  Przepisy prawa przewidują, że z tego obowiązku są zwolnione osoby, których stan zdrowia nie pozwala na zasłanianie ust i nosa. Nie trzeba przedstawiać w tym celu specjalnego zaświadczenia.
  Dodatkowo kierowcy publicznego transportu zbiorowego lub osoby wykonujące zarobkowy przewóz osób nie muszą zasłaniać ust i nosa, jeśli pojazd zapewnia oddzielenie kierowcy od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność.
 5. Czy nowe przepisy nakazują pracodawcy zapewnić pracownikom maseczki?
  Nowe przepisy nie zawierają wyraźnego przepisu, który mówiłby, że pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom wykonującym bezpośrednią obsługę klientów lub interesantów maseczki, maski czy odzież umożliwiającą im zasłonięcie ust i nosa. Wyraźne obowiązki nałożone na pracodawcę dotyczą zapewnienia (i) rękawiczek jednorazowych lub środków dezynfekcyjnych oraz (ii) odpowiedniej odległości pomiędzy stanowiskami pracy (co do zasady 1,5 m).
  Niezależnie od powyższego – z uwagi na konieczność zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – pracodawcy powinni rozważyć zaopatrzenie osób wykonujących bezpośrednią obsługę klientów lub interesantów w odpowiednie maseczki.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz.U.2020.658) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz.U.2020.673)

Wróć do