Marcin Cetnarowicz

Marcin Cetnarowicz

Partner


linked in

Radca prawny

Specjalizacja wiodąca

Prawo Pracy

Prawo Pracy

Marcin Cetnarowicz, radca prawny, związany z SSW od 2011 r. jest wszechstronnym i doświadczonym prawnikiem, liderem praktyki prawa pracy. Kompleksowo doradza klientom w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, optymalnych form i kosztów zatrudniania, kontraktów. Konstruuje i wdraża zakładowe akty prawa pracy. Wspiera procesy restrukturyzacyjne i transakcje M&A. Jego doświadczenie obejmuje projekty polegające zarówno na rozwoju i strukturyzacji, jak również redukcji i reorganizacji zatrudnienia. Z powodzeniem doradza firmom przy wdrożeniach systemów zabezpieczenia emerytalnego.

Poza prawem pracy Marcin posiada także duże doświadczenie w prawie korporacyjnym. Dzięki szerokiej wiedzy i dużemu doświadczeniu w tych dwóch obszarach Marcin skutecznie doradza klientom w złożonych zagadnieniach dotyczących ustroju i organizacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wdrażania i egzekwowania zasad ładu korporacyjnego, statusu, zatrudnienia i odpowiedzialności członków organów i kadry zarządzającej.

Uczestniczy w planowaniu oraz odpowiada za wdrażanie kluczowych projektów restrukturyzacyjnych oraz bieżącą obsługę korporacyjną i pracowniczą najważniejszych klientów SSW. Posiada bogate doświadczenie w projektach obejmujących tworzenie, restrukturyzacje i likwidacje podmiotów i struktur zagranicznych.

W zakresie swojej specjalizacji z sukcesami reprezentuje klientów w sprawach spornych.

Grono klientów SSW obsługiwanych przez Marcina obejmuje zarówno inwestorów prywatnych, jak i międzynarodowe podmioty i grupy kapitałowe operujące zarówno w sektorach tradycyjnych (budowlanym, energetycznym, transportowym, FMCG), jak i branżach opartych na nowych technologiach.

Przed dołączeniem do SSW był długoletnim współpracownikiem jednej z wiodących kancelarii prawnych w Poznaniu, świadcząc bieżącą obsługę prawną dla kluczowych klientów z branży energetycznej i FMCG. Jako oddelegowany in-house odpowiadał za doradztwo w sprawach pracowniczych w jednym z największych przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce.

Marcin jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu (od 2011). Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2007). Zainteresowania naukowe rozwijał w ramach studiów doktoranckich na WPiA UAM w Poznaniu. Uczestnik i prelegent na konferencjach poświęconych zagadnieniom prawa pracy, zabezpieczenia emerytalnego, prawa energetycznego i prawa spółek.

Wybrane projekty

Audyt prawnopracowniczy oraz wdrożenie ustaleń poaudytowych w jednej z największych i najbardziej rozpoznawalnych galerii handlowych w Polsce (wartość obiektu 300 mln euro).

Kompleksowa obsługa i wsparcie – w zakresie spraw pracowniczych i zatrudnienia – due diligence oraz transakcji nabycia przez spółkę publiczną nowego biznesu o wartości 140 mln euro (branża automatycznych systemów transportu i magazynowania).

Doradztwo w sprawach korporacyjnych i pracowniczych przy starcie polskiego shared services center jednej z największych w Europie firm zajmujących się logistyką i transportem morskim.

Wdrożenie złożonej i długofalowej restrukturyzacji grupy kapitałowej z branży deweloperskiej i drzewnej (wartość biznesu 170 mln euro), obejmującej kompleksowe doradztwo korporacyjne, kontraktowe i transakcyjne oraz koordynację doradców zagranicznych w trzech jurysdykcjach.

Opracowanie i wdrożenie ładu korporacyjnego, zakładowych aktów prawa pracy oraz strukturyzacja zatrudnienia członków organów u wiodącego polskiego potentata w handlu FMCG i surowcami chemicznymi (wartość biznesu 35 mln euro).

Kompleksowa obsługa korporacyjna i prawnopracownicza multidyscyplinarnego projektu restrukturyzacji grupy kapitałowej w związku ze sprzedażą nieruchomości (wartość transakcji 16 mln euro), obejmująca m. in. tworzenie i przekształcenia spółek w różnych jurysdykcjach prawnych, zwolnienia grupowe oraz rozliczenia z akcjonariatem pracowniczym.