Jakie niespodzianki czekają na przedsiębiorców po majówce?

Niebawem, bo już 4 maja 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO, która znowelizuje blisko 170 aktów prawnych, w tym również akty prawne, które dotyczą niemal każdego przedsiębiorcy.

Wśród nowelizowanych aktów znalazły się m.in. Kodeks pracy, a także ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz prawo telekomunikacyjne.

Nowe uprawnienia i obowiązki dla pracodawców

Najpoważniejsze zmiany dotyczyć będą Kodeksu pracy. Od 4 maja 2019 r. zmianie ulegnie bowiem katalog danych osobowych, których podania pracodawcy będą mogli żądać od kandydatów do pracy oraz pracowników.

Długo wyczekiwaną regulacją są także przepisy jednoznacznie dopuszczające przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy oraz pracowników na podstawie ich zgody, i to w zakresie wykraczającym poza okrojony kodeksowy katalog danych dostępnych pracodawcy.

Nowością w polskim prawie jest także możliwość zastosowania biometrii w stosunkach pracy.

Niestety, ustawa sektorowa to nie tylko uprawnienia, ale także nowe obowiązki po stronie pracodawców. Po majówce bowiem do przetwarzania tzw. szczególnych kategorii danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników będą mogli być dopuszczeni wyłącznie pracownicy legitymujący się pisemnym upoważnieniem.

Nowe wymogi uzyskania zgody – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną i prawo telekomunikacyjne

Od 4 maja 2019 r. wszelkie zgody wyrażane na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (p. zgoda na mailing marketingowy drogą elektroniczną) jak i zgody wyrażane na podstawie prawa telekomunikacyjnego powinny spełniać wymogi RODO (np. zgoda na telemarketing).

Wróć do