SSW doradcą prawnym wiodącej grupy farmaceutycznej w założeniu PPE

Doradzaliśmy w przekształceniu / utworzeniu pracowniczych programów emerytalnych (PPE) w spółkach wiodącej polskiej grupy farmaceutycznej.

Program będzie prowadzony w formie wnoszenia składek do funduszów inwestycyjnych zarządzanych przez renomowane TFI. W ramach utworzonych PPE pracodawcy będą odprowadzać za uczestników składki w wysokości 3,5% wynagrodzenia. Dzięki założeniu PPE cała grupa skorzysta ze zwolnienia z obowiązku założenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

Projekt prowadził Marcin Cetnarowicz, partner odpowiedzialny za praktykę prawa pracy.

Wróć do