Jak monitorować pracowników zgodnie z prawem i uchronić się przed sankcjami?

W dniu 25 maja 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, która m.in. wprowadziła do Kodeksu pracy kompleksową regulację monitoringu pracowników. Nowe przepisy nie tylko określają przesłanki dopuszczalności monitorowania pracowników, ale także wymogi formalne związane ze stosowaniem monitoringu oraz szczególne obowiązki pracodawców z tym związane.

W związku z faktem, że nowe przepisy obowiązują od 25 maja 2018 r., dostosowanie zasad monitoringu pracowników do nowych regulacji powinno zostać dokonane niezwłocznie. Ustawodawca nie pozostawił pracodawcom żadnego okresu przejściowego.

Czy wiedzą Państwo, że wraz z rozpoczęciem stosowania RODO, nowa ustawa o ochronie danych osobowych wprowadziła istotne zmiany do kodeksu pracy ?

Zachęcamy do zapoznania się z naszą załączoną broszurę o nowej regulacji monitorowania pracowników i możliwym wsparciu SSW na styku prawa pracy i ochrony danych osobowych.

Wróć do