Postępowania sądowe

Doradzamy we wszystkich rodzajach sporów w postępowaniach cywilnych i administracyjnych. Reprezentujemy klientów indywidualnych oraz organizacje i spółki przed organami i sądami wszystkich instancji.

Rozwiązujemy spory począwszy od mediacji lub próby ugodowej poprzez doradztwo w gromadzenia dowodów, występowaniu przed sądem, skończywszy na przeprowadzeniu egzekucji z majątku dłużnika.

W czym pomagamy

  • Opinie i analizy szans oraz zagrożeń w postępowaniach spornych;
  • Prowadzenie sporów sądowych zarówno po stronie powodów jak i pozwanych;
  • Doradztwo w negocjacjach dotyczących sporów gospodarczych;
  • Wsparcie w postępowaniach arbitrażowych.
Wyróżnienia