Imigracja biznesowa

Zajmujemy się w szczególności wsparciem przy podejmowaniu działalności gospodarczej w Polsce, w zakresie prawa imigracyjnego oraz legalizacji zatrudnienia w Polsce.

Doradzając, nie tylko wskazujemy dostępne rozwiązania prawne, ale także wybieramy najefektywniejsze z nich. Działamy w formule one-stop-shop i załatwiamy wszelkie formalności ograniczając udział klientów do minimum. Zapewniamy szerokie doradztwo prawne, podatkowe i biznesowe. Niestraszne nam częste zmiany przepisów, z którymi jesteśmy na bieżąco. Dodatkowo, dzięki biurom w trzech miastach Polski jesteśmy fizycznie obecni w jej centrach biznesowych.

W czym pomagamy

Relokacja biznesu i pracowników do Polski

 • Planowanie procesu relokacji biznesu do Polski obejmujące ustalenie dostępnych i efektywnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce;
 • Utworzenie i rejestracja spółki, oddziału lub przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce;
 • Planowanie procesów relokacyjnych dla pracowników i członków ich rodzin.

Legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

 • Wsparcie w sprawach wizowych;
 • Zezwolenia na pracę;
 • Rejestracja oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy;
 • Zgłoszenie zatrudnienia obywateli Ukrainy;
 • Zezwolenia na pobyt i pracę;
 • Niebieska karta UE;
 • Informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy;
 • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • Zezwolenia na pobyt stały;
 • Audyt legalności pobytu i zatrudnienia obcokrajowców;
 • Szkolenia dla menedżerów odpowiedzialnych za rekrutację i zatrudnienie obcokrajowców.

Wybrane doświadczenia

 • Doradztwo w sprawach prawnopracowniczych w ramach projektu relokacji centrum logistycznego dla wiodącej sieci sklepów convenience
 • Doradztwo w ustrukturyzowaniu czasu pracy pracowników offshore zaangażowanych do budowy famy wiatrowej na Morzu Bałtyckim
 • Doradztwo prawnopracownicze w organizacji i rozpoczęciu działalności przez globalny IT HUB klienta zlokalizowany w Polsce (europejski potentant na rynku systemów grzewczych i wentylacyjnych)
 • Doradztwo w procesie zwolnień grupowych dla jednego z banków
 • Doradztwo prawnopracownicze i imigracyjne w relokacji pracowników z Białorusi i Ukrainy do Polski (sektor IT)