Projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

29 marca 2024 roku MSWiA przekazało projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tzw. ustawa wojenna) do Rządowego Centrum Legislacji.

Konsultacje międzyresortowe i społeczne zaplanowane są na jutro, 9 kwietnia 2024 roku, i prawdopodobnie jeszcze w kwietniu projekt ustawy trafi do Sejmu.

 

Wśród najważniejszych projektowanych zmian należy wyróżnić następujące:

 • przedłużenie legalności pobytu obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL UKR, do 30 września 2025 roku;
 • wprowadzenie od przyszłego roku uproszczonej ścieżki ubiegania się o pobyt czasowy na okres do 3 lat dla osób posiadających status UKR;
 • przedłużenie do 30 września 2025 roku okresu, w którym udziela się obywatelowi Ukrainy zezwolenia na pobyt czasowy na okres 1 roku, w sytuacji, gdy nie spełnia on wymogów do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy;
 • włączenie dzieci z Ukrainy do polskiego systemu edukacji;
 • przywrócenie możliwości świadczenia usług psychologicznych na rzecz obywateli Ukrainy przez przebywających w Polsce obywateli Ukrainy z odpowiednim wykształceniem psychologicznym uzyskanym w Ukrainie;
 • zmiany w systemie wsparcia finansowego od 1 lipca 2024 roku:
  • wygaszenie świadczenia pieniężnego związanego z rekompensatą kosztów pobytu i wyżywienia uchodźców wojennych, ponoszonych przez właścicieli lokali prywatnych (tzw. świadczenie 40 zł);
  • wygaszenie jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł na utrzymanie;
  • wygaszenie wsparcia w zakresie finansowania wykonania fotografii przy nadawaniu PESEL UKR;
  • finansowanie wsparcia w postaci zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy w szczególnie trudnej sytuacji możliwe jedynie na podstawie umowy podpisanej z właściwym miejscowo wojewodą lub organem samorządowym.

 

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej ssw.solutions oraz naszego LinkedIn – będziemy na bieżąco informować o wszelkich zmianach i postępach legislacyjnych w tym zakresie.

Zapraszamy również do kontaktu, jeśli potrzebują Państwo pomocy w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców.

Alert w formacie PDF dostępny pod linkiem: Projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Wróć do