Rynki kapitałowe

Obsługujemy procesy IPO – od przygotowania spółki do wejścia na GPW, poprzez sporządzenie prospektu i postępowanie przed KNF, aż po debiut na GPW.

Zespół Capital Markets Equity specjalizuje się w udzielaniu wsparcia podmiotom z branży gier/IT/Nowych Technologii podczas procesów IPO. Zespół SSW Capital Markets Debt doradza jako administrator zabezpieczeń dla emisji obligacji korporacyjnych. Dzięki wsparciu SSW Finance, zapewniamy analizy finansowe i doradztwo prawne w formule one-stop-shop.

W czym pomagamy

Wybrane doświadczenia

  • Doradztwo na rzecz WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi w procesie przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych (squeeze-out), zniesienia dematerializacji akcji i wycofania akcji z obrotu na NewConnect;
  • Doradztwo na rzecz Mo-BRUK obejmujące opracowanie prospektu, postępowanie przed KNF, GPW i KDPW;
  • Doradztwo na rzecz PlayWay obejmujące opracowanie prospektu, postępowanie przed KNF, GPW i KDPW;
  • Doradztwo na rzecz Medort w procesie emisji obligacji spółki w tym przygotowania odpowiedniej dokumentacji, w szczególności papierów wartościowych, negocjacji z instytucjami finansowymi, udziału w postępowaniach toczących się w Centralnym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW) i GPW. Obligacje były notowane na rynku obligacji Catalyst (do 100 mln PLN);
  • Doradztwo na rzecz Photon Energy przy przejęciu 100% akcji Lerta (wirtualna elektrownia).
Wyróżnienia

Powiązane aktualności

SSW w rankingu Chambers and Partners Europe 2024
Aktualności
SSW zostało wyróżnione przez Chambers and Partners Global 2024
Aktualności
SSW wyróżnione w rankingu IFLR1000 2023 dla regionu EMEA
Aktualności
Prospekt Starward Industries S.A. zatwierdzony przez KNF. Eksperci SSW doradzali w procesie
Transakcje
SSW doradzało DB Energy S.A. przy debiucie na GPW
Transakcje
SSW w szesnastu kategoriach rankingu Legal 500
Aktualności
SSW doradzało przy zatwierdzeniu przez KNF prospektu DB Energy S.A.
Transakcje
SSW z rekomendacjami w międzynarodowym rankingu Chambers Global 2023
Aktualności
SSW doradzało Photon Energy przy transakcji nabycia akcji Lerta S.A. 
Transakcje
SSW doradzało PlayWay przy sprzedaży akcji SimFabric
Transakcje
Prawnicy SSW doradzali HiProMine S.A. przy ofercie publicznej oraz wprowadzeniu akcji na rynek NewConnect
Transakcje
Prawnicy SSW doradzali na rzecz Shoper S.A. w procesie nabycia agencji Selium oraz Sempire Europe
Transakcje
SSW w aż piętnastu kategoriach rankingu Legal500
Aktualności
SSW doradcą prawnym WDB przy dołączeniu Brokers Union do polskiej struktury PIB Group
Transakcje
SSW doradcą przy sfinansowaniu i ogłoszeniu wezwania na akcje Mediacap
Transakcje
7 praktyk i 4 osoby wyróżnione przez ranking IFLR1000
Aktualności
SSW doradzało Mid Europa Partners przy inwestycji w Pigu
Transakcje
13 praktyk SSW rekomendowanych w rankingu Legal 500 EMEA
Aktualności
Cztery praktyki SSW wyróżnione w rankingu Chambers Europe
Aktualności
SSW doradzała Brand24 przy planowanym przejściu z NewConnect na rynek regulowany
Transakcje
Prawnicy SSW doradzali BoomBit przy sprzedaży udziałów w SuperScale
Transakcje
KNF zatwierdziła prospekt Gaming Factory S.A., SSW doradcą prawnym w procesie
Aktualności
SSW liderem w obsłudze debiutów i pierwszych ofert publicznych na GPW
Aktualności
Games Operators zadebiutował dzisiaj na głównym rynku GPW
Aktualności
SSW w aż trzynastu kategoriach rankingu Legal 500 !
Aktualności
SSW wyróżnione w rankingu Chambers Europe 2020
Aktualności
KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Games Operators S.A. | SSW doradcą prawnym w procesie
Aktualności
Spółka V&P zarejestrowana jako zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi | SSW reprezentowało V&P w postępowaniu przed KNF
Aktualności
SSW doradcą prawnym przy wprowadzeniu akcji Klabater S.A. na NewConnect
Transakcje
SSW doradcą przy ogłoszeniu wezwania na akcje Stelmet S.A.
Transakcje
Delisting WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. zakończony. SSW doradcą prawnym w procesie
Transakcje
SSW wyróżnione w aż siedmiu kategoriach rankingu IFLR1000
Aktualności
SSW doradcą prawnym CI Games S.A. w ofercie publicznej akcji spółki
Transakcje
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Ultimate Games S.A. SSW działała w charakterze doradcy prawnego firmy w tym procesie
Transakcje
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Ferrum S.A. SSW działała w charakterze doradcy prawnego firmy w tym procesie
Transakcje
SSW pełniło funkcję doradcy w zakresie emisji obligacji korporacyjnych Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa Fasing S.A.
Transakcje
Debiut BoomBit S.A. na GPW. Zespół SSW doradcą prawnym Spółki w procesie oferty publicznej
Transakcje
Akcje BoomBit zostaną wprowadzone do obrotu na GPW w dniu 14 maja 2019 r. SSW doradcą prawnym spółki w procesie IPO
Aktualności
Akcje serii I PGS Software S.A. wprowadzone do obrotu na GPW. SSW doradcą prawnym w procesie
Transakcje
SSW Pragmatic Solutions w aż dziesięciu kategoriach rankingu Legal 500 !
Aktualności
SSW wyróżnione w rankingu Chambers Europe 2019
Aktualności
Debiut T-Bull S.A. na GPW. Zespół SSW doradcą prawnym Spółki w procesie oferty publicznej
Transakcje
SSW Pragmatic Solutions doradcą prawnym inwestora strategicznego przy utworzeniu joint venture w branży nieruchomościowej
Transakcje
SSW wyróżnione w rankingu Legal 500
Aktualności
SSW doradcą prawnym przy emisji obligacji przez GetBack SA na kwotę ok. 7 mln PLN
Transakcje
SSW doradcą prawnym przy procesie skupu akcji własnych Cloud Technologies SA
Transakcje
SSW doradcą prawnym przy emisji obligacji na kwotę 100 mln PLN przez fundusz z grupy kapitałowej GetBack SA
Aktualności
SSW doradcą prawnym Akcjonariuszy przy transakcji przejęcia WDX przez fundusz Abris Capital
Transakcje
SSW wyróżnione w rankingu IFLR1000 2018
Aktualności
SSW doradcą prawnym przy emisji obligacji serii A emitowanych przez spółkę z grupy Benefit Systems S.A.
Transakcje
SSW doradcą prawnym przy emisji przez GetBack S.A. obligacji serii PP3 w ramach oferty publicznej
Transakcje
SSW wyróżnione w rankingu IFLR1000 2017
Aktualności
SSW rekomendowane przez Legal 500
Aktualności
SSW doradzało przy emisji akcji Modern Commerce S.A. o wartości 80 mln PLN
Aktualności