Rynki kapitałowe

Obsługujemy procesy IPO – od przygotowania spółki do wejścia na GPW, poprzez sporządzenie prospektu i postępowanie przed KNF, aż po debiut na GPW.

Zespół Capital Markets Equity specjalizuje się w udzielaniu wsparcia podmiotom z branży gier/IT/Nowych Technologii podczas procesów IPO. Zespół SSW Capital Markets Debt doradza jako administrator zabezpieczeń dla emisji obligacji korporacyjnych. Dzięki wsparciu SSW Finance, zapewniamy analizy finansowe i doradztwo prawne w formule one-stop-shop.

W czym pomagamy

Wybrane doświadczenia

  • Doradztwo na rzecz WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi w procesie przymusowego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych (squeeze-out), zniesienia dematerializacji akcji i wycofania akcji z obrotu na NewConnect;
  • Doradztwo na rzecz Mo-BRUK obejmujące opracowanie prospektu, postępowanie przed KNF, GPW i KDPW;
  • Doradztwo na rzecz PlayWay obejmujące opracowanie prospektu, postępowanie przed KNF, GPW i KDPW;
  • Doradztwo na rzecz Medort w procesie emisji obligacji spółki w tym przygotowania odpowiedniej dokumentacji, w szczególności papierów wartościowych, negocjacji z instytucjami finansowymi, udziału w postępowaniach toczących się w Centralnym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW) i GPW. Obligacje były notowane na rynku obligacji Catalyst (do 100 mln PLN);
  • Doradztwo na rzecz Photon Energy przy przejęciu 100% akcji Lerta (wirtualna elektrownia).
Wyróżnienia