Event

SSW doradcą prawnym przy procesie skupu akcji własnych Cloud Technologies SA

Prawnicy z zespołu Rynków Kapitałowych SSW doradcą przy procesie skupu akcji własnych realizowanym przez Cloud Technologies S.A. Spółka przeprowadza skup, którego przedmiotem jest nie więcej niż 920.000 akcji. Spółka zamierza przeznaczyć na nabywane akcje maksymalnie do 18.000.000 PLN. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu skupu jest dom maklerski IPOPEMA Securities S.A.

Doradztwo prawników SSW obejmowało kompleksowe wsparcie w procesie przygotowania dokumentów związanych ze skupem, w tym dokumentów korporacyjnych, regulaminu nabywania akcji własnych oraz ogłoszenia w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji, a także przy realizacji obowiązków informacyjnych związanych ze skupem.

Wróć do