Event

SSW doradcą prawnym przy emisji obligacji na kwotę 100 mln PLN przez fundusz z grupy kapitałowej GetBack SA

Prawnicy z zespołu Rynków Kapitałowych kancelarii SSW doradzali przy emisji obligacji wyemitowanych przez fundusz z grupy kapitałowej GetBack S.A.

W ramach emisji przydzielono obligacje o wartości nominalnej 100 milionów PLN. Finansowanie zostanie przeznaczone m.in. na nabycie portfela wierzytelności.

Doradztwo prawników kancelarii SSW obejmowało kompleksowe wsparcie w procesie przygotowania dokumentów związanych z transakcją, w tym warunków emisji obligacji oraz dokumentacji zabezpieczeń.

Wróć do