Prawnicy SSW doradzali HiProMine S.A. przy ofercie publicznej oraz wprowadzeniu akcji na rynek NewConnect

Nasi eksperci doradzali doradzali HiProMine S.A. przy ofercie publicznej oraz wprowadzeniu akcji na alternatywny rynek NewConnect.  

HiProMine jest dostawcą alternatywnego białka na skalę europejską, wytwarzanego poprzez innowacyjną, autorską technologię przemysłowej hodowli owadów. Oferta spółki skierowana jest głównie na rynek karm dla zwierząt domowych i pasz dla hodowli ryb, a także zwierząt gospodarskich i ogrodnictwa. Firma posiada pełną integrację pionową procesu produkcji – począwszy od własnego materiału genetycznego, po produkt końcowy. 

Wróć do