KNF zatwierdziła prospekt Gaming Factory S.A., SSW doradcą prawnym w procesie

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Gaming Factory S.A., w związku z planowaną ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Gaming Factory S.A. prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie tworzenia i dystrybucji gier na PC oraz na konsole Nintendo Switch, PlayStation i Xbox. Spółka tworzy i wydaje gry przygodowe, gry akcji, symulatory i tycoon.

Gratulujemy wszystkim zaangażowanym w ten projekt!

Wróć do