Prospekt Mo-BRUK S.A. zatwierdzony przez KNF. SSW doradcą prawnym w procesie

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Mo-BRUK S.A., w związku z planowaną ofertą publiczną akcji spółki. Główni akcjonariusze spółki, tj. Ginger Capital oraz Value FIZ, zamierzają sprzedać w ramach oferty publicznej do 30 proc. akcji spółki w proporcji 50/50 z opcją zwiększenia wolumenu o kolejne 10 proc.

Grupa Mo-BRUK jest liderem polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, niebezpiecznych oraz wybranych frakcji odpadów komunalnych. Firma z odpadów produkuje m.in. paliwa alternatywne, będące cennym surowcem energetycznym, a także według własnej, opatentowanej technologii wytwarza sztuczne kruszywo stosowane m.in. w drogownictwie lub jako materiał rekultywacyjny.

Prospekt został przygotowany przez prawników SSW z zespołu rynków kapitałowych. Pracami zespołu kierował dr Szymon Okoń (partner), wspierany przez Dawida Brudzisza (associate), Magdalenę Rożek (junior associate), Tomasza Kwaśniewskiego (senior associate) i Rafała Kmiecika (financial analyst). Gratulujemy wszystkim zaangażowanym w ten projekt!

Wróć do